poniedziałek, 16 wrzesień 2019 19:48

Rozpoczynamy nowe stulecie/wczoraj i dziś

Wywiad z panem prorektorem prof. Jackiem Gocem

Po stu latach działalności Politechnika Poznańska przejdzie do historii dzięki…

Myślę, że głównie dzięki rzetelności kształcenia i jakości badań naukowych. Powstanie uczelni było odpowiedzią na zapotrzebowanie    na wykwalifikowane kadry z wykształceniem technicznym. I taką funkcję przez sto lat spełniała i nadal spełnia, z czego korzysta zarówno wysoko gospodarczo oceniany region, jak i uczelnia.

Co ważne, potrafimy być efektywni i stabilni, to nas wyróżnia w północno-zachodniej Polsce i przekłada się na świetną pozycję rankingową i na bardzo dobrą rekrutację studentów właśnie z tych rejonów. Koledzy z Koszalina czy Szczecina nawet mają nam to za złe... (śmiech). Dziś konkurujemy mocno z ośrodkiem gdańskim, ostatnio również z Warszawą, troszkę z Łodzią, mocno z Wrocławiem.

Wiek XIX był epoką węgla i stali, wiek XX elektroniki i Internetu. A jaki będzie XXI wiek?

Będzie zarówno wiekiem sztucznej inteligencji, jak i epoką wodorową.

Jako fizyk byłem przez pewien czas przewodniczącym doradczej grupy wodorowej przy Urzędzie Marszałkowskim. Energetyka węglowa i ta oparta na płynnych kopalinach musi być redukowana. Nadchodzi wiek wodoru. To pierwiastek, który najczęściej występuje w przyrodzie. Musimy tylko go efektywnie wydrzeć naturze. Na świecie powstaje przemysł energii wodorowej o ogromnej dynamice wzrostu, a ewidentnym liderem jest Japonia.

To bezpieczna energia?

Tak i, co najbardziej istotne, można ją magazynować jak gaz, w butlach. To odróżnia wodór od energii elektrycznej.której nie umiemy magazynować.. Wszelkie ogniwa elektryczne to są tak naprawdę elementy zastępcze wyrządzające środowisku wiele szkody i nie ma dla nich procedur utylizacji. Ostatnie, które były opracowane, to procedury utylizacji wycofywanych ogniw niklowo-kadmowych. Tak więc ten temat czeka na rozwiązanie przez kolejne pokolenia, bo to będzie problem na świecie. Oczywiście świat troszeczkę boi się wodoru, ale niepotrzebnie.

W tym stuleciu Politechnika Poznańska zasłynie z...

Myślę, że z kontynuowania wysokiego poziomu kształcenia i badań naukowych. Wprawdzie nowa ustawa mówi o przygotowaniu i nabywaniu przez studentów zdolności do uczenia się, i to jest ważne. Natomiast po naszej stronie leży jednak dobre kształcenie. Tak naprawdę chciałoby się „wyłapywać” najlepszych studentów, talenty, jak na uniwersytetach amerykańskich. Udaje nam się to częściowo w ramach formy kształcenia pozaformalnego Project-based learning – tak brzmi angielska nazwa kształcenia projektowego, które zapoczątkowaliśmy. Mamy na uczelni wiele dużych studenckich inicjatyw naukowych. Tylko studenckich! W ich ramach  samorealizują się w np. PUT Motorsport, PUT Solar Dynamics, PUT Train – konstrukcji miniaturowej lokomotywy wykorzystującej nowoczesne technologie czy budowy rakiety. To bardzo intensywna aktywność  wspierana przez opiekunów z grona nauczycieli akademickich. W chwili obecnej na uczelni jest realizowanych ponad 30 nowych projektów studenckich, a dużych – około 10, to w sumie ponad 40 projektów w toku. Część z nich znalazła uznanie i była nagrodzona na różnych konkursach na świecie!

Politechnika Poznańska stara się zapewnić kołom naukowym przyzwoite środki finansowe. Niektóre koszty wykraczają jednak znacznie poza nasze możliwości, ale aktywni studenci potrafią pozyskać sponsorów a i miejscowy przemysł jest dosyć otwarty.. Stuletnia Politechnika Poznańska posiada już dużą rzeszę, bo ponad 100 tys. absolwentów, którzy przejawiają pewien sentyment do uczelni i do tych młodych, aktywnych studentów i z chęcią sponsorują, wspierają projekty i rozwiązują wiele kluczowych problemów. W ten sposób promują też swoje firmy i pozyskują najlepszych absolwentów.

Czy istnieją stereotypy wizerunku inżyniera? Kim będzie inżynier w XXI wieku – biznesmenem, innowatorem, twórcą, a może tylko pracownikiem wielkiej korporacji?

Sądzę, że inżynier przyszłości będzie tak naprawdę wszystkim po trochu, czyli, krótko mówiąc, musi mieć kompetencje i umiejętności, które pani redaktor wymieniła. Jednak i tak zawsze najważniejsze będzie rzetelne przygotowanie techniczne, uzyskany dobry background, czyli rozumienie zjawisk zachodzących w układach mechanicznych, technologicznych, informatycznych. Reszta to samokształcenie i zdolność do rozwiązywania pojawiających się problemów.

Obecnie trochę zmieniło się spojrzenie na nauczanie, kształcenie. Nowa ustawa kładzie większy nacisk na uczenie się, my mamy być w tym procesie wsparciem. To, co możemy dać, to solidne podstawy, umiejętność poszukiwania i wybierania informacji i zdolność uczenia się przez całe życie. Mniejszy nacisk stawia się na przyswajanie wiedzy w rozumieniu XIX-wiecznym

Studenci oblegają modne kierunki studiów, takie jak mechatronika czy informatyka. W jakim stopniu Politechnika stara się sprostać oczekiwaniom przyszłych studentów, abiturientów?

Kierunków, które w obecnej rekrutacji odnotowały powyżej 10 kandydatów na jedno miejsce, jest kilka: wspomniana mechatronika, inżynieria farmaceutyczna – nowy kierunek, logistyka. Ciągle mocno oblegana jest też inżynieria zarządzania oraz automatyka i robotyka.

Tyle, na ile możemy, staramy się zwiększyć liczbę kandydatów, ale nie jest to proces natychmiastowy ze względu na problem dostępności kadry nauczającej. Z uwagi na troskę o jakość kształcenia nie powinniśmy przekraczać liczby 13 studentów na jednego nauczyciela akademickiego.

Dość mocno reagujemy na zapotrzebowanie rynkowe, jednak często okazuje się, że aktualnie modne kierunki są popularne tylko przez kilka sezonów, ponieważ rynek się szybko nasyca. Przykładem może być modna obecnie inżynieria biomedyczna, której popularność prawdopodobnie będzie malała, więc kwestie te trzeba monitorować.

Od roku akademickiego 2019/2020 uruchomiliśmy bardzo modny i potrzebny kierunek kształcenia – sztuczna inteligencja. Wiemy też, że istnieje zapotrzebowanie na specjalistów – inżynierów – którzy będą potrafili analizować dane statystyczne na potrzeby całej gospodarki. W Polsce, a także na świecie, zbierana jest ogromna liczba danych z różnych urządzeń, w tym również z dużych urządzeń badawczych, takich jak LHC – Wielki Zderzacz Hadronowy, gdzie jest zapisywana olbrzymia ilość informacji, ale one będą  w pełni wykorzystane w ciągu najbliższych 10, 20, 30 lat, a może nawet później.

Medycyna potrzebuje osób, które będą w stanie odczytywać i właściwie analizować ogromną liczbę zapisywanych danych pomiarowych, ponieważ posiadamy w kraju liczne, bardzo wydajne urządzenia diagnostyki medycznej, natomiast niekoniecznie jesteśmy w stanie wykorzystać efektywnie wszystkie informacje o stanie pacjenta. Myślę, że w niedalekiej przyszłości powinien zostać u nas uruchomiony kierunek kształcenia związany z analizą danych statystycznych. Myślimy o tym, bo zapotrzebowanie jest ogromne.

Jest wiele rankingów polskich i zagranicznych uczelni technicznych. Jakie jest miejsce Politechniki Poznańskiej na tej mapie? Które kierunki i specjalizacje ją wyróżniają?

W ostatnim rankingu „Perspektyw” bardzo wysoko usytuował się Wydział Inżynierii Zarządzania, a reszta nieco... rozczarowała. Większość wydziałów/kierunków kształcenia powinno się znaleźć na znacznie wyższej pozycji. Zapewne zabrakło odpowiedniej prezentacji naszych wskaźników. Nie podejmujemy specjalnych działań „dla rankingów”, bardziej istotne jest dla nas, żeby dobrze sprawozdawać. Jego Magnificencja rektor sugeruje, aby lepiej wykorzystywać dane, które posiadamy.

Jeśli chodzi o pozycję uczelni – zazwyczaj plasujemy się zaraz po „wielkiej trójce”, myślę tu o uczelniach o sumarycznym wyższym potencjale, które kształcą znacznie więcej studentów i są większe od nas, czyli: Politechnika Warszawska, Akademia Górniczo-Hutnicza i Politechnika Wrocławska. Naszą bezpośrednią „konkurencją” są uczelnie o podobnej skali – Politechnika Gdańska, Śląska i Łódzka. W tej grupie konkurujemy ze zmiennym szczęściem, w ostatnim rankingowaniu nie wypadliśmy najlepiej, natomiast poprzednio oscylowaliśmy zazwyczaj około czwartego-piątego miejsca i myślę, że jest to dobra pozycja. Ważne, abyśmy znaleźli się w TOP 5 uczelni technicznych w Polsce.

Warte podkreślenia jest, że aktualnie dwa kierunki PP – architektura i inżynieria materiałowa –uzyskały akredytację Komisji Akredytacji Uczelni Technicznych oraz EUR-ACE – jest to organizacja europejska, która ich udziela i uznaje za kierunki o najwyższej jakości kształcenia.

Warte uwagi

Organizujemy eventy firmowe

event1

Dom Wydawniczy Netter – wydawca magazynu Merkuriusz Polska prowadzi również działalność w obszarze organizowania konferencji, zjazdów, jubileuszy oraz „lecia” firm. Możemy pochwalić się ciekawymi rozwiązaniami, pełnym oddaniem w realizację danego projektu i fantazją. Najważniejszy dla nas jest zleceniodawca i to jemu służymy całą naszą wiedzą, dlatego uważamy, że warto być właśnie z nami.

Więcej…

 © Merkuriusz Polska | Redakcja: tel. +48 501 180 575, +48 515 079 888, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.