poniedziałek, 16 wrzesień 2019 19:47

Rozpoczynamy nowe stulecie/wczoraj i dziś

Wywiad z panem prorektorem prof. Teofilem Jesionowskim

Po stu latach działalności Politechnika Poznańska przejdzie do historii dzięki…

Myślę, że dzięki budowaniu nowoczesnej uczelni, bazując na pięknej wieloletniej tradycji. Solą naszej Alma Mater są jej studenci, a owocami absolwenci. Niewątpliwie mają też w tym nieoceniony udział liczne pokolenia pracowników naukowo-dydaktycznych i administracyjnych, wśród których nietrudno odnaleźć wybitne osobowości.

 

Sto lat historii to i dużo, i niewiele, gdy spojrzymy na tradycje najstarszych uniwersytetów. Warto więc czerpać z dobrych wzorców i pamiętać o ideach, jakie mieli założyciele naszej uczelni – Powstańcy Wielkopolscy. Zatem nie możemy zaprzepaścić tego czasu, który daje nam wolna Ojczyzna. W roku jubileuszowym należy życzyć Politechnice Poznańskiej zrównoważonego rozwoju, a studentom i pracownikom – sukcesów.

Wiek XIX był epoką węgla i stali, wiek XX elektroniki i Internetu, a wiek XXI będzie...

Nietrudno stwierdzić, że będzie to wiek dalszego intensywnego rozwoju technologicznego, ale i, według mojej skromnej wiedzy, będzie to czas rozwoju nauk medycznych, informatycznych i ochrony środowiska. Jest to związane ze starzejącym się społeczeństwem naszego globu i chorobami cywilizacyjnymi, takimi  jak: otyłość, problemy diabetologiczne, nowotwory czy schorzenia psychiczne i naczyniowo-sercowe. Wszystko związane jest z postępem i z tym, co on ze sobą niesie – skażenie środowiska naturalnego, modyfikacja żywności, promieniowanie jonizacyjne czy elektromagnetyczne etc. Będzie także wiekiem wyzwań w budowaniu życia w symbiozie z naturą. Nie bez znaczenia są zmiany klimatyczne i problemy z dostępnością czystej wody pitnej, jak i zdrowej żywności. W Polsce problem ten dotyczy głównie ograniczonej ilości opadów – szczególnie obszar Wielkopolski jest tego przykładem. Ponadto degradujemy nasze otoczenie, pozyskując surowce bez dokładnej analizy generowanych skutków. Innym problemem jest produkcja czystej energii elektrycznej – na którą zapotrzebowanie będzie rosło. No i ostatni problem – nie wiem, czy nie najważniejszy – to zapewnienie bezpieczeństwa teleinformatycznego i rozwój w obszarze artificial intelligence.

W tym stuleciu PP zasłynie z...

To trudne pytanie. Uważam, że Politechnika Poznańska z pewnością zasłynie z nowych systemów kształcenia i realizowania projektów o istotnym znaczeniu poznawczym i użytkowym. Ważne jest, aby była postrzegana jako uczelnia o znakomitej reputacji, na której warto studiować i pracować. Już w ostatnich latach kilka dziedzin klasyfikowanych jest relatywnie wysoko (powyżej .pięćsetnego miejsca) na tzw. liście szanghajskiej. Obecnie prowadzonych jest wiele kierunków badań o dużym oddziaływaniu. Istotne jest, aby nie zasłynąć tylko okazjonalnie, ale by stanowić Uniwersytet Techniczny jako ważny ośrodek badawczy i dydaktyczny, w którym prowadzone są badania na najwyższym poziomie światowym. 

Jak wygląda obecność zagranicznych studentów i naukowców na PP i odwrotnie – poznańskich studentów i naukowców goszczących na europejskich i światowych uczelniach?

Niewątpliwie hasło internacjonalizacji szkół wyższych głoszone przez wielu decydentów jest modne i nośne, nieco gorzej jest jednak z rzeczywistym wdrożeniem jej w życie, w tym w życie akademickie, choć to właśnie uniwersytety są najbardziej otwarte na świat... Cieszy mnie bardzo fakt, że do Politechniki Poznańskiej przyjeżdża liczna grupa studentów z ponad sześćdziesięciu krajów. Po ukończeniu studiów alumni stają się naszymi najlepszymi ambasadorami. Ponadto obserwuję coraz częstsze przyjazdy czy wizyty naukowców z innych krajów, pracujących na stałe lub czasowo na naszej uczelni. Wnoszą oni inne spojrzenie na wiele kluczowych spraw. Obecnie realizujemy kilkanaście ciekawych kierunków kształcenia w języku angielskim, co daje bogatą ofertę dla kandydatów zamierzających studiować na poziomie inżynierskim czy magisterskim, a od roku akademickiego 2019/2020 rozpoczniemy kształcenie w Szkole Doktorskiej, również w anglojęzycznym profilu programowym. Fakt ten stworzy możliwość pozyskania doktorantów o najwyższym potencjale.

Warto także podkreślić, że nasi pracownicy i studenci też coraz chętniej wyjeżdżają na zagraniczne uczelnie, poszerzając swoje kompetencje naukowe i organizacyjne.  

Wspólne projekty i badania z innymi uczelniami – konkurencja czy partnerstwo?

W erze globalizacji nie mają sensu próby budowania sztucznej tożsamości. Nauka czy uczelnie nie znoszą ograniczeń. Najważniejsza jest wolność. Zawieramy liczne porozumienia z innymi ośrodkami akademickimi czy naukowymi, zarówno z zagranicy, jak i kraju. Tworzymy konsorcja naukowe. Trzeba szczerze stwierdzić, że konkurujemy ze sobą, ale jest to zdrowa rywalizacja. Kiedy buduje się, przykładowo, wspólny „Akademicki Poznań”, to razem można osiągnąć znacznie więcej, ale trzeba pamiętać o równości i zaufaniu. Tworząc sieci badawcze, efektywniej wykorzystujemy nasze zasoby – infrastrukturę techniczną oraz potencjał kadry. Obecnie, aby rozwiązać istotny problem, konieczne jest otwarcie się na świat. Mamy przecież wieloletnie doświadczenia w izolacji naszego kraju – czy były to dobre czasy?

Jakie czynniki budują markę PP?

Może nie będę oryginalny, ale renomę Politechniki Poznańskiej budują studenci, doktoranci, absolwenci i kadra. Wszystkie inne czynniki są także bardzo istotne, ale nie najważniejsze.

Warte uwagi

Organizujemy eventy firmowe

event1

Dom Wydawniczy Netter – wydawca magazynu Merkuriusz Polska prowadzi również działalność w obszarze organizowania konferencji, zjazdów, jubileuszy oraz „lecia” firm. Możemy pochwalić się ciekawymi rozwiązaniami, pełnym oddaniem w realizację danego projektu i fantazją. Najważniejszy dla nas jest zleceniodawca i to jemu służymy całą naszą wiedzą, dlatego uważamy, że warto być właśnie z nami.

Więcej…

 © Merkuriusz Polska | Redakcja: tel. +48 501 180 575, +48 515 079 888, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.