poniedziałek, 16 wrzesień 2019 19:02

Za Cyceronem: Czyż każdy zacny i poważny człowiek nie wyzna, że wiele nie wie i że ciągle powinien się uczyć?

Światowej sławy uczony prof. Mieczysław Jaroniec – nauczyciel i wychowawca, kierownik zespołów badawczych, twórca założeń o fundamentalnym znaczeniu dla teorii adsorpcji, chemii powierzchni oraz syntezy nanomateriałów – w dniu 29 listopada 2018 roku został wyróżniony tytułem doktora honoris causa Politechniki Poznańskiej. 

Prof. Jaroniec urodził się 1 stycznia 1949 roku w Okrzei. Ukończył studia na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie, gdzie następnie podjął pracę jako asystent. W 1976 roku obronił pracę pt. Fizyczna adsorpcja z mieszanin gazowych na heterogenicznych powierzchniach ciał stałych uzyskując tym samym tytuł doktora, a w 1979 roku tytuł doktora habilitowanego dzięki dysertacji pt. Opis kinetyki i stanu równowagi adsorpcji z wieloskładnikowych mieszanin gazowych na powierzchni ciał stałych. W roku 1985 został mianowany na stanowisko profesora nadzwyczajnego, a cztery lata później – zwyczajnego.

Pracę naukową kontynuował podczas wieloletniego pobytu w Stanach Zjednoczonych – w Georgetown University, McMaster University oraz w Kent State University, którego profesorem został w 1991 roku i gdzie do dziś kieruje zespołem badawczym. W trakcie pobytu w USA rozszerzył badania teoretyczne procesów adsorpcji i szeroko pojętej chemii zjawisk powierzchniowych o chemię nanomateriałów i nanotechnologię.

W swojej pracy naukowej zajmował się opracowywaniem podstaw teoretycznych z zakresu adsorpcji fizycznej na granicy faz gaz-ciało stałe i ciecz-ciało stałe, szczególnie w odniesieniu do adsorpcji z mieszanin gazowych i ciekłych na energetycznie niejednorodnych, heterogenicznych powierzchniach ciał stałych. Uważa się go za twórcę nowych algorytmów/równań i zależności mających zastosowanie w szeroko rozumianej teorii adsorpcji, rozwiązań technologicznych służących syntezie nanomateriałów o uporządkowanej strukturze i zdefiniowanej porowatości, z przeznaczeniem do adsorpcji, katalizy, fotokatalizy i ochrony środowiska.

Prof. Jaroniec jest jednym z niewielu polskich naukowców, który zdołał osiągnąć światowy sukces w kontekście trudnej amerykańskiej konkurencji. Jak pisze prof. Bogusław Buszewski: należy do ścisłego grona najwybitniejszych obecnie aktywnych chemików polskich, zaś w dziedzinie inżynierii materiałowej i fizykochemii ciała stałego do grona liderów w skali światowej. Doktor honoris causa znalazł się na liście 100 najlepszych naukowców na świecie i najczęściej cytowanych badaczy w dziedzinie chemii. Jest członkiem wielu ważnych towarzystw naukowych, bardzo często zapraszanym do wygłaszania wykładów na renomowanych kongresach i konferencjach. Jest redaktorem prestiżowych czasopism indeksowanych przez Thomson Reuters JCR, autorem 1160 prac opublikowanych w czasopismach naukowych (liczba ich cytowań wynosi około 51 tysięcy) oraz współautorem pierwszej na świecie monografii poświęconej niejednorodnym adsorbentom pt. Physical Adsorption on Heterogeneous Solids, napisanej z prof. R. Madeyem.

Jest laureatem wielu nagród i wyróżnień, spośród których wymienić należy: Nagrodę Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego, którą wręczono mu pięciokrotnie, odznaczenie Złotym Krzyżem Zasługi, tytuły doktora honoris causa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika oraz Wojskowej Akademii Technicznej czy Medal Marii Skłodowskiej-Curie przyznawany przez Polskie Towarzystwo Chemiczne.

Pomimo swojego wieloletniego pobytu w USA profesor utrzymuje regularne kontakty z ojczyzną i uważany jest za ambasadora Polski oraz polskiej nauki i kultury w środowisku międzynarodowym. Podczas pobytów w kraju wygłasza liczne wykłady na zjazdach i sympozjach, ściśle współpracuje z polskimi ośrodkami naukowymi oraz z ogromną chęcią uczestniczy w rozwijaniu młodej kadry – pod jego okiem przeprowadzono wiele staży naukowych oraz powstało 30 dysertacji doktorskich, w tym 12 związanych z Polską.

Nadanie prof. Jarońcowi tytułu doktora honoris causa jest hołdem złożonym nauce, ciężkiej pracy i wzorcowej akademickiej postawie. 

 Rektor Politechniki Poznańskiej prof. dr hab. inż. Tomasz Łodygowski tak argumentował powyższą decyzję:

 W uznaniu zasług Laureata dla rozwoju nauki i Jego zaangażowania w rozwój naszej Uczelni na różnych płaszczyznach Jej działalności, Senat Akademicki podjął uchwałę o nadaniu Panu Profesorowi Mieczysławowi Jarońcowi tytułu Doktora Honoris Causa Politechniki Poznańskiej. Z dumą honorujemy tym zaszczytnym tytułem uczonego wielkiego formatu, wspaniałego dydaktyka, dociekliwego badacza i Przyjaciela Naszej Uczelni.

Warte uwagi

Organizujemy eventy firmowe

event1

Dom Wydawniczy Netter – wydawca magazynu Merkuriusz Polska prowadzi również działalność w obszarze organizowania konferencji, zjazdów, jubileuszy oraz „lecia” firm. Możemy pochwalić się ciekawymi rozwiązaniami, pełnym oddaniem w realizację danego projektu i fantazją. Najważniejszy dla nas jest zleceniodawca i to jemu służymy całą naszą wiedzą, dlatego uważamy, że warto być właśnie z nami.

Więcej…

 © Merkuriusz Polska | Redakcja: tel. +48 501 180 575, +48 515 079 888, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.