niedziela, 10 marzec 2019 22:22

Cyfrowa Szkoła to przełom w kształceniu

„Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020” to projekt Samorządu Województwa Wielkopolskiego realizowany przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Beneficjentami jest ponad 11 000 uczniów i 5000 nauczycieli z 600 szkół z Wielkopolski. Jego głównym celem jest rozwój kompetencji cyfrowych zarówno nauczycieli jak i uczniów. W związku z projektem została zbudowana unikalna w skali kraju, regionalna sieć edukacyjna (Wielkopolska Sieć Edukacyjna) w oparciu o wojewódzką infrastrukturę teletechniczną i szerokopasmowy Internet. Przełomem będzie wybudowanie sieci Wi-Fi w 600 budynkach szkolnych (z 24 access pointami każda), należących do samorządów powiatowych i gminnych, umożliwiająca korzystanie z Internetu całej społeczności szkolnej.

Jesienią 2018 roku przeprowadzono szkolenia dla nauczycieli – opiekunów zespołów uczniowskich w następujących podprojektach: Uczniowskie Laboratoria Informatyczne, Ligi Przedmiotowe, Klasy Akademickie, Akademia Kształcenia Wyprzedzającego, Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolski oraz Cyfrowa Mapa Dorzecza Warty. Szkolenia prowadzili opiekunowie dydaktyczni podprojektów, specjaliści do spraw szkoleń oraz inni eksperci. Miały one na celu wprowadzenie nauczycieli do pracy z poradnikiem dydaktycznym w ramach prowadzonego przez nich w szkole podprojektu edukacyjnego podczas zajęć pozalekcyjnych, oraz zwiększenie kompetencji w zakresie pracy z uczniem z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnej (TIK). Uczestnicy szkoleń otrzymali poradniki dydaktyczne przygotowane przez zespół naukowy Projektu „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020”.

W październiku 2018 roku rozpoczęło się przekazywanie 8600 tabletów, 368 laptopów, 20 zestawów wideokonferencyjnych oraz specjalistycznego sprzętu do pracowni szkołom biorącym udział w tym projekcie. Zestawy wideokonferencyjne umożliwiają uczniom uczestniczenie w wykładach akademickich transmitowanych online. Podnosi to poziom kształcenia i otwiera nowe horyzonty edukacji młodzieży naszego regionu.

Narzędzia cyfrowe zostały uroczyście przekazane uczniom I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka w Kaliszu oraz I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ostrzeszowie, przez panią Marzenę Wodzińską – członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego oraz pana Piotra Waśko – Wicedyrektora Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu i dyrektora projektu „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020”. W tych szkołach, podczas uroczystości wręczania sprzętu, realizowano transmisję na żywo przeprowadzaną z Biura Projektu w Poznaniu. Podczas transmisji opiekunowie dydaktyczni projektów edukacyjnych – dr Mariusz Menz oraz dr Anna Piesiak z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – przybliżyli założenia i cele podprojektów „Klasy Akademickie” i „Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolski”.

Uroczyste wręczenie sprzętu miało też miejsce w Liceum Ogólnokształcącym im. Powstańców Wielkopolskich w Tarnowie Podgórnym. Tablety i laptopy zostały przekazane na ręce pani Dyrektor Mirosławy Przyłudzkiej – Moryl przez panią Dorotę Kinal – Dyrektorkę Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz pana Piotra Waśko.

Powyższe działania umożliwiły między innymi sprawne przeprowadzenie wykładów transmitowanych ze studia multimedialnego stworzonego w ramach projektu „Klasy Akademickie” i są częścią tego projektu. Do wygłoszenia wykładów zaproszeni zostali specjaliści i eksperci oraz autorytety naukowe z różnych dziedzin. Wykłady ruszyły w listopadzie 2018 roku i będą kontynuowane przez cały okres trwania projektu angażując czynnie 24 szkoły i około 600 uczniów z całej Wielkopolski.

W listopadzie 2018 roku Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu zawarł porozumienie z Naukową Akademicką Siecią Komputerową (NASK) (operatorem Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE), dzięki któremu wszystkie szkoły biorące udział w projekcie „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020” otrzymają zwrot części kosztów zakupu łącza transmisji danych, który jest niezbędny do udziału w projekcie. Zaplanowane jest to na pierwszą połowę 2019 roku. Ponadto porozumienia gwarantują, że NASK będzie odpowiedzialna także za monitorowanie Internetu w szkołach, dzięki czemu zwiększy zabezpieczenie szkół przed niepowołanymi treściami występującymi w ogólnodostępnym Internecie.

Warte uwagi

Organizujemy eventy firmowe

event1

Dom Wydawniczy Netter – wydawca magazynu Merkuriusz Polska prowadzi również działalność w obszarze organizowania konferencji, zjazdów, jubileuszy oraz „lecia” firm. Możemy pochwalić się ciekawymi rozwiązaniami, pełnym oddaniem w realizację danego projektu i fantazją. Najważniejszy dla nas jest zleceniodawca i to jemu służymy całą naszą wiedzą, dlatego uważamy, że warto być właśnie z nami.

Więcej…

 © Merkuriusz Polska | Redakcja: tel. +48 501 180 575, +48 515 079 888, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.