Reklama
niedziela, 18 listopada 2018 21:48

Inauguracja Roku Akademickiego 2018/19 na Politechnice Poznańskiej

Napisane przez  Administrator

W świetle reformy szkolnictwa wyższego* 3 października o godzinie 11:00 w Centrum Wykładowym Politechniki Poznańskiej odbyła się Inauguracja Roku Akademickiego 2018/19, która rozpoczęła się uroczystym odśpiewaniem hymnu państwowego oraz przemówieniem rektora prof. dr. hab. inż. Tomasza Łodygowskiego.

Następnie miała miejsce immatrykulacja, czyli akt przyjęcia w poczet studentów uczelni nowych studentów na I rok studiów. Na zakończenie uroczystości goście zostali poczęstowani lampką wina. 

W tym roku, na studia na Politechnice Poznańskiej aplikowało 6564 kandydatów, którzy w pierwszej turze rekrutacji wybrali 23 939 kierunków studiów. Oznacza to, że kandydaci wybierali średnio 3,6 kierunków na osobę jednocześnie. 

Limit miejsc wynosił 4028, co stanowi średnio 1,6 kandydata na jedno miejsce, a biorąc pod uwagę wszystkie wybrane preferencje na jedno miejsce przypadło prawie 6 osób.

Rekrutacja odbywała się na 36 kierunkch studiów (w tym 6 kierunków języku angielskim).

Najwięcej chętnych wybrało Mechatronikę (17,56/os.), potem Inżynierię farmaceutyczną (16,40/os.), Logistykę (12,41/os.), Inżynierię zarządzania (12,04/os.) i Automatykę i robotykę (8,94/os.).

Wydarzenie rozpoczęło również obchody 100-lecia wyższego szkolnictwa technicznego w Poznaniu, które przypada w 2019 r. Jubileusz ten nierozerwalnie łączy się z powstaniem szkoły, której tradycje powstańcze i badawcze kontynuuje Politechnika Poznańska. Jubileusz pokaże bogactwo uczelni – połączenie nowoczesności z wieloletnią tradycją, różnorodność i kreatywność, pasję i osiągnięcia studentów i naukowców. Bogactwo Politechniki jako miejsca, w którym kreowane są innowacyjne rozwiązania technologiczne i wychowywane kolejne pokolenia młodych ludzi, przy jednoczesnym kształtowaniu ich proobywatelskich i prospołecznych postaw. Uczelni, w której spotykają się ludzie wybitni w swoich dziedzinach, którzy proponują rozwiązania współczesnych problemów cywilizacyjnych.

Na program obchodów jubileuszowych, które będą trwać od października 2018 r. przez cały następny rok, składa się szereg wydarzeń: konferencji naukowych, wystaw, koncertów, imprez dla pracowników i studentów, wydanie publikacji ukazujących historię i współczesność, imprez o charakterze edukacyjnym i popularnonaukowym.

przygotowała Natalia Jankowska

 

 

* Najogólniej przyjęta latem tego roku reforma szkolnictwa wyższego i nauki, nazywana też Ustawą 2.0 to zmiany w ustroju uczelni, w sposobie jej finansowania oraz w trybie uzyskiwania doktoratu. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego chce ponadto większej autonomii dla władz poszczególnych uczelni, zmiany zasad ewaluacji nauki oraz wydłużenia studiów prowadzonych w trybie niestacjonarnym.

Reklama
 • Galeria
 • Galeria
 • Galeria
 • Galeria
 • Galeria
 • Galeria
 • Galeria
 • Galeria
 • Galeria
 • Galeria
 • Galeria

 © Merkuriusz Polska | Redakcja: tel. +48 501 180 575, +48 515 079 888, redakcja@merkuriusz.com.pl 

xnxx