Reklama
sobota, 01 września 2018 16:57

Czym się zajmują nasi europosłowie przedstawia Biuro Wielkopolski w Brukseli

Napisane przez  Administrator

Pracownicy delegowani, migracja, przyszłość Europy, długoterminowy budżet UE i gospodarka cyfrowa – przez minione sześć miesięcy wiele się działo.

Najważniejsze wydarzenia: zbliżające się wybory do Parlamentu Europejskiego, brexit i tworzenie gospodarki o obiegu zamkniętym.

Niecały rok przed wyborami europejskimi (zaplanowanymi na 23–26 maja 2019 r.) badanie Eurobarometru z dnia 23 maja wykazało, że połowa Europejczyków jest zainteresowana wyborami do Parlamentu Europejskiego.

W czerwcu Parlament wyraził poparcie dla zmniejszenia liczby mandatów w Parlamencie Europejskim z 751 do 705 ze względu na brexit. Zaproponowano, by 27 z 73 mandatów przypisanych Zjednoczonemu Królestwu podzielić między inne państwa członkowskie, a pozostałe zatrzymać w rezerwie z myślą o przyszłym rozszerzeniu Unii.

Posłowie podtrzymują swoje zdecydowane stanowisko w sprawie brexitu. W marcu zaapelowali, żeby wspólne zobowiązania w zakresie praw obywatelskich, obciążeń finansowych oraz granicy irlandzkiej przełożyły się na uporządkowaną umowę o wystąpieniu, która musi zostać podpisana przed rozpoczęciem okresu przejściowego w toczących się negocjacjach w sprawie brexitu.

Migracja nadal jest ważną kwestią, w związku z czym Parlament nalega na przyspieszenie procedury rozpatrywania wniosków o azyl. Posłowie chcą przyjąć wspólną procedurę mającą na celu zapobieganie tzw. turystyce azylowej oraz ujednolicenie rozpatrywania wniosków o azyl w całej Unii.

W maju, w trosce o dobro obywateli UE, Parlament poparł reformę dyrektywy o delegowaniu pracowników, która gwarantuje równą płacę za jednakową pracę. Jej celem jest zagwarantowanie wyższego poziomu ochrony pracowników delegowanych oraz równych warunków działania przedsiębiorstw lokalnych i tych, które delegują pracowników.

Następnym priorytetem Parlamentu jest strefa Schengen. Parlament zaapelował do Rady o wyrażenie zgody na dołączenie przez Rumunię i Bułgarię do strefy wolnej od granic i poparł plan Komisji Europejskiej, którego celem jest przywrócenie swobody podróżowania, po tym jak na niektórych granicach wprowadzono kontrole ze względu na masowy napływ uchodźców do UE w 2015 r. oraz ataki terrorystyczne w Europie.

Głosowania w sprawie wyeliminowania barier dla transgranicznych zakupów przez internet, zwiększenia transparentności transgranicznego dostarczania paczek oraz ułatwienia swobodnego przepływu danych nieosobowych przyczyniają się do skierowania UE na drogę ku jednolitemu rynkowi cyfrowemu. UE zapewnia jednocześnie ochronę danych osobowych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych, które weszło w życie w maju.

Parlament osiągnął znaczne postępy w zakresie bardziej zrównoważonego rozwoju świata, dzięki przyjęciu z dniem 18 kwietnia pakietu dotyczącego gospodarki o obiegu zamkniętym, który wyznacza nowe, prawnie wiążące cele i konkretne terminy recyklingu odpadów i redukcji ich składowania. Przeciwdziałanie zmianie klimatu nadal jest jednym z priorytetów UE. W kwietniu posłowie przyjęli nowe rozporządzenie usuwające luki prawne w rozporządzeniu w sprawie wspólnego wysiłku redukcyjnego, które wyznacza wiążące cele w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych dla wszystkich państw członkowskich.

Do 2030 r. emisje gazów cieplarnianych pochodzące z transportu, rolnictwa, budynków oraz odpadów zmniejszą się o 30% w porównaniu do 2005 r.

Parlament Europejski

www.wielkopolska.eu 

Reklama
 • Galeria
 • Galeria
 • Galeria
 • Galeria
 • Galeria
 • Galeria
 • Galeria
 • Galeria
 • Galeria
 • Galeria
 • Galeria

 © Merkuriusz Polska | Redakcja: tel. +48 501 180 575, +48 515 079 888, redakcja@merkuriusz.com.pl 

xnxx