Reklama
niedziela, 29 października 2017 19:22

Po konferencji

Napisane przez  Administrator

Z dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego Lucyną Białk-Cieślak rozmawia Mariola Zdancewicz

Konferencja „Doświadczenia w realizacji kształcenia zawodowego w powiązaniu z rynkiem pracy” za nami. To duży sukces… 

Konferencja znakomicie połączyła kwestie dotyczące pewnych zrealizowanych działań, które stały się asumptem do przyszłych przedsięwzięć. Najbardziej konkretnym osiągnięciem spotkania jest podpisanie porozumień patronackich z dziesięcioma przedsiębiorstwami, wśród których znajduje się czołowe i historycznie ważne dla regionu, a teraz ważne z punktu widzenia strategii państwa, porozumienie podpisane z Zakładami im. Hipolita Cegielskiego.

 

Ono od 1 września przełoży się na programy dedykowane osobom, również w kształceniu ustawicznym, które podejmą wyzwania na rynku pracownika, nie pracodawcy. Niestety brakuje wykwalifikowanych pracowników kształcenia zawodowego, którzy przekazaliby absolwentom umiejętności, jakich oczekuje od nich rynek... Kolejna istotna kwestia to obecność minister edukacji narodowej Anny Zalewskiej, która przedstawiła krótki rys reformy szkolnictwa zawodowego. I to, co bardzo cieszy, to podkreślenie znaczenia i roli nauczycieli kształcenia zawodowego w edukacji zawodowej i podkreślenie szukania rozwiązań w zakresie dofinansowania dla nich. Ale z wypowiedzi pani minister wynikają jeszcze dwie dodatkowe, ważne dla naszego funkcjonowania sprawy. Po pierwsze docenienie roli centrów kształcenia ustawicznego i zawodowego dla reformy jako strategicznych ośrodków kształcenia zawodowego, które prowadzą naukę na rynku pracy poprzez zawiązywanie i promocję sojuszu bezpośrednio z pracodawcami. Po drugie, co jest dla mnie szalenie istotne, nawiązanie do wypowiedzi premiera Morawieckiego, że reforma szkolnictwa zawodowego i m.in. programy staży, praktyk zawodowych, w tym zagranicznych, realizowane również w ramach Erasmus+, są priorytetem Ministerstwa Edukacji Narodowej i zostały wpisane w strategię zrównoważonego rozwoju. Zatem konferencja miała dla Centrum wielostronny wydźwięk, bo nasze kierunki działań wpisują się w myśl toczącej się i wdrażanej reformy, a prowadzone dla rynku pracy kształcenie jest konieczne, ważne i będzie wspierane. W konferencji uczestniczyli również partnerzy zagraniczni, z którymi współpracujemy i którzy umożliwiają naszym absolwentom poznanie rynku pracy w Portugalii i w Niemczech. Przyjechali też nieco spóźnieni partnerzy z Ukrainy. To ważne, bo stamtąd pochodzą pracownicy zakotwiczeni na rynku. Obok tego spotkania miała miejsce konferencja minister edukacji narodowej dla mediów, w której uczestniczyła wielkopolska kurator oświaty Elżbieta Leszczyńska i wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg. I znowu zaakcentowano wagę szkolnictwa zawodowego w kontekście otwarcia od 1 września branżowych szkół zawodowych. Padły ważne słowa, jeśli chodzi o politykę oświatową.

Reklama
 • Galeria
 • Galeria
 • Galeria
 • Galeria
 • Galeria
 • Galeria
 • Galeria
 • Galeria
 • Galeria
 • Galeria
 • Galeria

 © Merkuriusz Polska | Redakcja: tel. +48 501 180 575, +48 515 079 888, redakcja@merkuriusz.com.pl 

xnxx