Reklama
sobota, 08 lipca 2017 18:16

Sięgamy wysoko

Napisane przez  Administrator

Z burmistrzem Śremu  Adamem Lewandowskim  rozmawia Viola Ordon

Śremskie Żyrafy rozdane. Proszę przybliżyć sylwetki uhonorowanych i wyjaśnić, dlaczego właśnie żyrafy?  

Żyrafy to jedne z niewielu zwierząt, które od razu zyskują naszą sympatię i podziw. Dlatego właśnie stały się symbolem wyróżnienia tego, co atrakcyjne, przebojowe i niepowtarzalne. W skrócie powiem, że żyrafy są najlepsze, bo.... sięgają najwyżej! (śmiech) 

W tegorocznej dziewiątej edycji wręczyłem sześć statuetek. Otrzymali je: Olga Garstka – zwyciężczyni Must Be The Music, Hubert Skrzydlewski – mistrz
taekwondo, Beata i Sława Szymiczek – siostry, które propagują zdrowy styl życia i organizują bezpłatne treningi fitness, sztafeta pływacka – czternaście osób, które przepłynęło 500 km rzeką Wartą, akcentując potrzebę wsparcia Kliniki Onkologii dla dzieci w Poznaniu, miłośnicy gier planszowych za aktywne propagowanie planszówek oraz klasa piłkarska SP6 – triumfatorzy ogólnopolskich mistrzostw w Głuchołazach. Na stronie srem.pl przez miesiąc trwało głosowanie na najbardziej popularną, zdaniem internautów, nominację. 33% głosów przypadło sztafecie pływackiej i to ona otrzymała najwyższą statuetkę. 

Dodam jeszcze, że noworodki urodzone i zameldowane w gminie Śrem otrzymują śpioszki – pajacyki z rysunkiem żyrafy i z napisem „Ja też będę kimś wyjątkowym”, a pierwszoklasiści śniadaniówki, aby już od najmłodszych lat wpajać im, że mogą spełnić swoje marzenia i sprostać wielu wyzwaniom. 

Czym jest projekt „Aktywni w Śremie”?

Projekt o wartości 1,6 mln zł, realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, został dofinansowany z Funduszów Europejskich kwotą 1,5 mln zł. Jego celem jest zwiększenie szans bezrobotnych na zatrudnienie poprzez podniesienie ich kwalifikacji i doświadczenia zawodowego, zwiększenie aktywności społecznej osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, nabycie przez nie nowych umiejętności społecznych i wiedzy w zakresie aktywnego stylu życia. Zaplanowaliśmy objęcie wsparciem osób i rodzin zagrożonych lub doświadczających ubóstwa czy wykluczenia społecznego, niepełnosprawnych oraz korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020. Zawarliśmy dwa porozumienia o współpracy na rzecz realizacji usług aktywnej integracji, a w ramach Indywidualnego Planu Działania wspólnie z Powiatowym Urzędem Pracy podjęliśmy aktywizację zawodową osób należących do trzeciego profilu pomocy. Jeżeli po zakończeniu realizacji projektu dana osoba nie ma tego profilu i pozostaje bez pracy, to zarejestruje się w PUP. Uczestnicy mogą odbyć wybrane odpowiednio do swoich predyspozycji i możliwości szkolenie zawodowe i pozyskać skierowanie na sześciomiesięczne staże zawodowe. Proponujemy kurs utrzymania porządku na terenach zielonych, kurs opieki nad dzieckiem i osobą starszą, kurs administracyjno-biurowy oraz kosmetyczny, wizażu i stylizacji paznokci. Szkolenia kończą się uzyskaniem certyfikatu i uprawnień do wykonywania zawodu.

Z Pana inicjatywy gmina Śrem została członkiem Aglomeracji Poznańskiej, a następnie Metropolii Poznań. Jak dziś, w świetle różnych obaw, np. warszawskich, ocenia Pan ten projekt?    

Bardzo pozytywnie. Robimy swoje, by tworzyć od podstaw monolit organizacyjny i przestrzenny. Jednocześnie obszar oddziaływania Metropolii Poznań pokrywa się z Obszarem Funkcjonalnym Poznania, jak i ze Zintegrowanymi Inwestycjami Terytorialnymi – co oznacza ponad 800 mln zł dodatkowych środków finansowych pochodzących z Unii Europejskiej. To naturalne powiązania organizacyjne, komunikacyjne i finansowe. 

Jako gospodarz działa Pan na wielu  płaszczyznach, reprezentując miasto w różnych stowarzyszeniach. Co ważnego jest w tej pracy?  

Rzeczywiście. Śrem, jako gmina licząca 40 tys. mieszkańców, nie jest duża. Podejmowanie wyzwań wspólnie z innymi gminami i miastami daje większe możliwości, wsparcie i silniejszy głos. Dlatego od wielu lat aktywnie działamy w różnorodnych stowarzyszeniach. Priorytetem było dla mnie przystąpienie do Aglomeracji Poznańskiej, obecnie Metropolii Poznań. Dzięki temu zostaliśmy objęci nową formą współpracy samorządów współfinansowanych z Funduszów Europejskich – Zintegrowanymi Inwestycjami Terytorialnymi (ZIT). Przygotowaliśmy wspólną strategię ZIT dla Obszaru Funkcjonalnego Poznania i aktualnie staramy się o pozyskanie środków unijnych na realizację ważnych dla miasta projektów: modernizację Muzeum Śremskiego wraz z budową sali widowiskowej, termomodernizację szkoły podstawowej nr 6 w Śremie czy przebudowę szkoły w Dąbrowie. Przygotowujemy również dwie aplikacje na budowę węzłów integracyjnych celem usprawnienia komunikacji na terenie miasta. Biorąc czynny udział w pracach Zarządu Związku Miast Polskich czy Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolskich, wspólnie z innymi samorządami dbamy o interesy mieszkańców oraz podejmujemy działania na rzecz dobrej samorządności i rozwoju. Dodam, że w Śremie swoją siedzibę ma, złożone z sześciu gmin i powiatu śremskiego, regionalne stowarzyszenie Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego – Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości, w którym przewodniczę Zarządowi. Instytucja wspiera małych i średnich przedsiębiorców poprzez pomoc w przygotowywaniu aplikacji o środki unijne, organizację szkoleń dla pracowników, udzielanie pożyczek w ramach programu JEREMIE, a przy okazji promuje ofertę turystyczną regionu. Podejmowane działania cieszą się popularnością i uznaniem regionalnych przedsiębiorców. 

Uczestniczyliście Państwo w Tour Salon na MTP. Co proponowaliście? 

Prezentowaliśmy się na dwóch stoiskach. Pierwsze – Metropolii Poznań, przy którym PLOT promowało oferty turystyczne gmin członkowskich, w tym oczywiście Śremu, zdobyło statuetkę Acanthus Aureus za najlepiej zaprojektowane stanowisko. Drugie, gdzie można było poznać ciekawe miejsca i zabytki śremskie, to stoisko Visit Wielkopolska, czyli Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej. Tutaj ofertę przedstawiali pracownicy Stowarzyszenia Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego. 

Z niecierpliwością oczekujemy sezonu wiosenno-letniego, by uruchomić wypożyczalnie rowerów i  plażę miejską nad jeziorem oraz przystąpić do realizacji zaplanowanych już wydarzeń sportowych: triathlonu, półmaratonu, maratonu MTB, zawodów nordic walking i wielu innych. 

Gmina Śrem przystąpiła do realizacji aktualizacji Programu Rewitalizacji Obszaru Miejskiego. Proszę o komentarz.

Projekt został dofinansowany z Funduszów Europejskich kwotą 55 tys. zł. Jego celem jest przygotowanie podstaw kompleksowego procesu rewitalizacji obszarów wymagających interwencji. Chodzi o niwelację problemów społecznych, poprawę dostępu do kultury i rekreacji oraz warunków kształcenia, zmniejszenie problemu ubóstwa i poziomu przestępczości. Zespół, pod okiem zewnętrznego eksperta, opracuje projekt, który zostanie przedłożony Radzie Miejskiej w Śremie. Co ważne, w proces, jako fundament, wpisana jest partycypacja społeczna. Dotyczy to każdego etapu: diagnozowania, programowania, wdrażania i monitorowania. Program poddajemy dyskusji w oparciu o diagnozę lokalnych problemów społecznych, gospodarczych, przestrzenno-funkcjonalnych, technicznych i środowiskowych. Warunkiem sukcesu jest współpraca i wysiłek różnych podmiotów. 

Realizujecie Państwo program Rodzina 3+. Co zawiera?  

Jako druga wielkopolska gmina we wrześniu 2013 roku uruchomiliśmy projekt skierowany do rodzin wielodzietnych – z trojgiem lub większą liczbą dzieci. Obecnie zarejestrowanych jest 567 rodzin, tj. 2928 osób. Rodziny otrzymują ulgi w opłacie za pobyt w przedszkolach prowadzonych przez gminę. Zorganizowaliśmy także imprezy integracyjne: festyny, spotkania z kulturą w bibliotece, kinie czy w muzeum. Do programu dołączyło już 94 przedsiębiorców, którzy udzielają rabatów na oferowane towary i usługi. Za swoje zaangażowanie otrzymali statuetki i podziękowania. 

Czym chciałby się Pan pochwalić? 

Przez lata pracy na stanowisku burmistrza dużo się działo. Mimo napotykanych trudności spełniło się wiele moich planów i zamierzeń, wciąż jednak pozostaje sporo do zrobienia. Zmienił się wizerunek Śremu, co często doceniają osoby, które przed laty stąd się wyprowadziły. Udało się wykonać termomodernizację prawie wszystkich budynków gminnych, zrealizowaliśmy wiele inwestycji drogowych, trwa przebudowa basenu. Działaniem wyróżniającym nas na tle innych gmin jest zapewnienie wszystkim dzieciom miejsc w przedszkolach. Cztery przedszkola, siedem oddziałów przedszkolnych przy szkołach i dziewięć przedszkoli prowadzonych przez inne podmioty otrzymują dotacje od gminy i oferują liczbę miejsc nawet większą niż aktualna liczba dzieci w gminie. Finansowanie tych placówek jest dużym wydatkiem, jednak takie rozwiązanie pozwala rodzicom na podejmowanie pracy, a idąc dalej – poprawia jakość życia śremian. 

W ubiegłym roku wprowadziliśmy bezpłatną komunikację miejską dla mieszkańców. W porównaniu do danych z ubiegłych lat wskaźniki korzystania z tej formy transportu wzrosły o ponad 100%. Mam nadzieję, że dzięki temu zmniejszy się ruch samochodowy, a mieszkańcy zaczną korzystać z komunikacji miejskiej czy z rowerów. 

Możemy też pochwalić się niemal stuprocentowym skanalizowaniem obszaru i niskim wskaźnikiem bezrobocia. Według statystyk pod koniec stycznia br. w Śremie były 603 osoby bezrobotne, a stopa bezrobocia w całym powiecie wynosi 4,1%. Te dane potwierdzają intensywność rozwoju gminy również w aspekcie gospodarczym. 

Kiedy znalazł Pan czas na napisanie książek? Proszę o nich opowiedzieć. Czy czyta Pan inne oprócz swoich? 

Od 30 lat zajmuję się literaturą. Jestem członkiem Poznańskiego Oddziału Związku Literatów Polskich, a także autorem esejów, artykułów dotyczących krytyki literackiej i dziewięciu książek, które uzyskały szereg wyróżnień i nagród, jak książka 50/pięćdziesiąt. Wiersze wybrane czy Drzewa niby ludzie. Moje publikacje znalazły się w wielu zbiorach literackich, czasopismach fachowych, jak „Gazeta Kulturalna”, „Forum Myśli Wolnej”, „Temat”, „Życie Literackie”, i były, i nadal są tłumaczone na język niemiecki, czeski, włoski, ukraiński, wietnamski, esperanto, węgierski czy rosyjski. Literatura to moja pasja, a czytanie uważam za największą przyjemność. Czytam wiele, głównie biografie sławnych ludzi, a szczególnie literatów. 

fot. M. Dziuba

Reklama
 • Galeria
 • Galeria
 • Galeria
 • Galeria
 • Galeria
 • Galeria
 • Galeria
 • Galeria
 • Galeria
 • Galeria
 • Galeria

 © Merkuriusz Polska | Redakcja: tel. +48 501 180 575, +48 515 079 888, redakcja@merkuriusz.com.pl 

xnxx