Reklama
czwartek, 09 lutego 2017 23:54

Na pierwszym planie inwestycje

Napisane przez  Administrator

Z burmistrzem Kórnika Jerzym Lechnerowskim rozmawia Mariola Zdancewicz

W bieżącym roku gmina Kórnik przewiduje realizację 95 zadań inwestycyjnych na sumę 35 116 555 zł. Która z inwestycji jest najważniejsza?

Na tę liczbę inwestycji składa się 17 zadań w zakresie oświetlenia za kwotę 910 tys. zł., 29 zadań dotyczących dróg i placów za kwotę 6 291 000 zł, dziesięć zadań w zakresie budowy chodników za kwotę 1 767 000 zł, osiem zadań w zakresie turystyki i kultury fizycznej – 4 593 000 zł, cztery zadania w zakresie oświaty za kwotę 7 372 000 zł. 

Wśród zadań oświatowych główną pozycją jest budowa kompleksu edukacyjnego w północnej części gminy, czyli budowa przedszkola, żłobka i gimnazjum za kwotę 14 350 000 zł,  a pozostałe 3 mln zostaną przeznaczone na modernizację Szkoły Podstawowej nr 1. W tym drugim przypadku, zgodnie z wcześniejszymi założeniami, chcemy skorzystać ze środków unijnych. W zakresie infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej zostanie wykonanych dziewięć zadań za kwotę 1 912 000 zł. Gmina planuje też 18 zadań w zakresie infrastruktury społecznej za kwotę 2 270 000 zł, w tym remont budynku socjalnego w Szczodrzykowie – 1 mln zł, i budowę nowej świetlicy w Prusinowie – 450 000 zł. Najważniejszą inwestycją będzie wspomniana budowa kompleksu oświatowego w Kamionkach. Rok temu oddaliśmy do użytku szkołę podstawową, a obecnie budujemy przedszkole, żłobek i gimnazjum, w miejscu którego, zgodnie z nową Ustawą o systemie oświaty, będzie funkcjonować siódma i ósma klasa szkoły podstawowej.  

003 Bardzo ważnym zadaniem dla gminy wśród zadań z zakresu turystyki jest budowa trzeciego odcinka promenady. To zadanie powinno zostać zrealizowane w latach 2017-2018. Z dwóch pierwszych odcinków promenady w weekendy korzystają tysiące mieszkańców i turystów. 

Do jednego z ważniejszych przedsięwzięć należy połączenie wodociągowe między Gądkami a Szczodrzykowem… 

Tak, ta inwestycja będzie realizowana wspólnie ze spółką Aquanet. Powiat poznański ma w planach budowę sześciokilometrowego odcinka drogi z Gądek do Szczodrzykowa. Jej realizacja ma przypaść na lata 2018-2020. Do tego czasu musimy zdążyć ze sporządzeniem projektów, aby przy budowie drogi zrealizować jednocześnie kolektor sanitarny i wodociąg. Projektem kanalizacji sanitarnej zajmie się gmina, natomiast doprowadzeniem wodociągu Aquanet. To inwestycja priorytetowa, ponieważ dotyczy wsi położonych w północno-wschodniej części gminy, gdzie występują braki wody, dlatego doprowadzenie tam wodociągu jest konieczne. 

22 grudnia 2016 roku odbyło się spotkanie reprezentantów gminy z dyrektorem firmy Dachser Jarosławem Witkowskim, a następnie z przedstawicielkami Panattoni Europe. Czego dotyczyły...

... współpracy przy budowie ronda w Koninku, na drodze powiatowej 2489P. To inwestycja ważna i dla mieszkańców, i dla firm, które tam funkcjonują i korzystają ze skrzyżowania przed węzłem Koninko na drodze krajowej S11. Skrzyżowanie należy do niebezpiecznych, dlatego, aby zapobiec trudnościom w ruchu, a przede wszystkim aby zapobiec sytuacjom zagrażającym zdrowiu i życiu ludzi, musieliśmy podjąć odpowiednie kroki. Problem zdecydowanie rozwiązałaby budowa ronda.  Dziennie drogą przejeżdża kilka tysięcy samochodów z Kamionek, ze Szczytnik i z Borówca. Samochody ciężarowe mają trudności z wyjechaniem z drogi podporządkowanej na drogę główną, powiatową. Trwają rozmowy z firmami Dachser, Panattoni Europe i H&M i z Zarządem Dróg Powiatowych w Poznaniu. Przedstawiciele firm nie wykluczają współfinansowania projektu. 

Gmina po raz kolejny uplasowała się bardzo wysoko w Rankingu Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego. Kórnik zajął czwarte miejsce, ustępując Dziwnowowi, Polkowicom i Strykowowi. To duży sukces. Proszę powiedzieć, jak udaje się Państwu utrzymywać w czołówce.  

004 Gmina cały czas dynamicznie się rozwija, na co z pewnością wpływa m.in. sprzyjające położenie geograficzne. Trzeba przyznać, że nie jesteśmy gminą biedną i na wiele inwestycji nas stać. W ocenie rozwoju gmin, opracowanej pod przewodnictwem prof. dr. hab. Eugeniusza Sobczaka z Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej, bierze się pod uwagę 15 wskaźników, m.in. wydatki na ochronę środowiska, oświatę, transport, ale ważny jest też przyrost liczby mieszkańców i podmiotów gospodarczych. W gminie Kórnik przybywa co roku 600-700 nowych mieszkańców. Obecnie liczy ona prawie 25 tys. osób. Jednym ze wskaźników rankingu jest też liczba absolwentów szkół ponadgimnazjalnych na 1000 mieszkańców. Od kilku lat gmina znajduje się w pierwszej piątce gmin w kategorii miejsko-wiejskiej. Bardzo nas cieszy tak prestiżowe wyróżnienie, którego patronem jest przecież Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej Sejmu RP, Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej i Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”. 

To nie jest jedyne wyróżnienie. Czy Pan pamięta, że zajęli Państwo piąte miejsce w Rankingu Samorządów Najdynamiczniej Rozwijających Przedsiębiorczość w latach 2013-2015?

Pamiętam, oczywiście. Zajęliśmy piąte miejsce w kategorii gmin miejsko-wiejskich. Cieszy nas to, tym bardziej że ranking został zorganizowany po raz pierwszy. Stawiamy na przedsiębiorczość, przybywa nam firm. Aktualnie w gminie Kórnik jest aż 3 900 podmiotów gospodarczych, ale tutaj o sukcesie decyduje często dynamika rozwoju firm. Myślę, że firmy znajdują u nas dobry klimat do rozwoju.

Na stronie gminy uruchomiono Platformę Zakupową. Czego ona dotyczy?

DJI_0015 Na platformie Open Nexus realizowane są zakupy towarów, usług i prac budowlanych poniżej progu 30 tys. euro, czyli poniżej ustawowych, o których mówi art.4, pkt.8 ustawy Prawo zamówień publicznych. Idea polega na tym, że każde zakupy, które wykonujemy za ponad 25 tys. zł, ukazują się na platformie, co na pewno posłuży zwiększeniu efektywności wydawanych środków finansowych. Przy realizacji zamierzeń możemy wystąpić z zapytaniem ofertowym do kilku wykonawców, po czym oczekujemy na oferty finansowe tych firm. Akcja jest upubliczniona, ponieważ kwoty zaproponowane przez firmy są widoczne dla internautów i dla innych przedsiębiorstw, czyli działania przybierają formę elektronicznych aukcji. Na platformie ukazują się wszystkie zamówienia, zakupy i nigdy nie wiemy, jaka firma wystąpi z ofertą. Takie rozwiązanie zastosowano już w kilku innych gminach.

To ciekawa inicjatywa. Jeżeli mowa o sukcesie, to może teraz nieco mniejszy sukces, ale jednak. Mam na myśli międzynarodową Europejską Nagrodę Młodzieżową dla uczniów z gminy Kórnik.

To konkurs ogłaszany przez naszą partnerską gminę Königstein w Niemczech, kierowany do szkół niemieckich i zagranicznych, z którymi organizatorzy utrzymują kontakty. Wśród tych gmin, poza naszą gminą, są gminy francuskie. Co dwa lata dzieci i młodzież, od 6 do 21 roku życia, otrzymują inny temat. W tym roku brzmiał on Wspólnie w Europie – różnorodność kultur. Pewną innowacją jest możliwość wykonania prac w dowolny sposób, bo uczestnicy mogą stosować technikę plastyczną, fotograficzną, pisemną, ale pod uwagę brane są też prace muzyczne oraz nagrania filmowe. Warto brać udział, aby rozwijać swoje zdolności, a także ze względu na nagrody finansowe, których wysokość wynosi od 50 do 200 euro.  

Ostatnio odbył się piękny Koncert Noworoczny. Soliści, balet, chór i Orkiestra Teatru Muzycznego popisali się swoimi najlepszymi numerami. A już niedługo kolejne wieczory poetyckie...

Organizacja Salonów Poezji Anny Dymnej to domena Fundacji Zakładów Kórnickich. Podczas grudniowego spotkania wiersze Haliny Poświatowskiej czytała znana aktorka Anna Karczmarczyk. Miłośnicy poezji spotkali się też w styczniu, wówczas fragmenty najsłynniejszego dzieła Mickiewicza czytał Jerzy Trela, a podczas kolejnego, lutowego wieczoru bohaterem głównym będzie Piotr Fronczewski. Te spotkania cieszą się dużym zainteresowaniem naszych mieszkańców. 

Reklama
 • Galeria
 • Galeria
 • Galeria
 • Galeria
 • Galeria
 • Galeria
 • Galeria
 • Galeria
 • Galeria
 • Galeria
 • Galeria

 © Merkuriusz Polska | Redakcja: tel. +48 501 180 575, +48 515 079 888, redakcja@merkuriusz.com.pl 

xnxx