środa, 19 styczeń 2022 22:58

O powrocie do źródeł

prof. dr hab. Damian Józefiak kierownik Katedry Żywienia Zwierząt. Założyciel firmy HiProMine S.A. 

MZ: Owady jako pasza dla zwierząt to bardzo ciekawy pomysł – jak Pan na niego wpadł?

Damian Józefiak: W 2013 roku uczestniczyłem w międzynarodowej konferencji naukowej z zakresu żywienia drobiu. Na jednym z wykładów pojawił się temat potencjalnego wykorzystania biomasy owadów jako nowego źródła składników pokarmowych. Większość obecnych naukowców zareagowała z niedowierzaniem czy wręcz politowaniem. Nawet dziś dla dużej części świata naukowego produkcja przemysłowa białka czy tłuszczu z owadów brzmi jak scenariusz filmu science-fiction. Często ci sami badacze zapominają, że owady są naturalnym pokarmem wielu zwierząt np. łososia czy indyka, a poekstrakcyjna śruta sojowa czy mączka rybna tak naprawdę są zamiennikami i białkami alternatywnymi. W 2015 roku w ramach programu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, programu BRIdge Alfa we współpracy z StartHub Poland powstało HiProMine S.A., rozpoczynając długi proces tworzenia całej technologii od rozrodu przez odchów a skończywszy na przetwórstwie biomasy owadów na cele paszowe. Obecnie trwa komercjalizacja i skalowanie pomysłu, który pojawił się na konferencji naukowej i budowany jest na interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu żywieniu zwierząt, entomologii, genetyki czy automatyki przemysłowej.

kur1MZ: Czy to rzeczywiście zdrowsza alternatywa i dla zwierząt, i dla środowiska? A co z człowiekiem?

DJ: Cytując Antonio Gaudiego: „Oryginalność polega na powrocie do źródeł”. Owady są pokarmem ewolucji, występującym w przyrodzie od milionów lat jako nieodłączny element łańcuchów troficznych. Natomiast stosunkowo niedawno zaczęto intensywne prace nad aplikacją białka czy tłuszczu z owadów w żywieniu zwierząt gospodarskich. Wiele gatunków ptaków w okresie rozrodu zmienia dietę z roślinnej, odżywiając się głównie owadami. W warunkach naturalnych dla ryb, np. łososiowatych, owady stanowią istotny element pokarmu, ale również dziki nie bez przyczyny buchtują łąki i trawniki. Przez lata przemysłowej produkcji zwierząt zapomniano o owadach jako naturalnym źródle składników pokarmowych, ale zwierzęta w naturze cały czas wykorzystują ten potencjał. Ponadto hodowla owadów wykazuje wiele korzyści szczególnie w aspekcie utylizacji różnych surowców ubocznych przemysłu rolno-spożywczego, które charakteryzują się niską wartością pokarmową dla kręgowców, a mogą stanowić idealne źródło pożywienia dla bezkręgowców. Niestety większość tych materiałów trafi dziś np. na kompostownie, tracąc swój potencjał, jednocześnie przyczyniając się do powstawania gazów cieplarnianych. Dlatego bio-recykling oparty na owadach to nie tylko tworzenie naturalnych pasz, ale również możliwość obniżenia śladu węglowego i ważny element gospodarki obiegu zamkniętego. Osobnym zagadnieniem stosowania owadów w żywieniu zwierząt gospodarskich jest wykorzystanie naturalnych substancji o charakterze przeciwdrobnoustrojowym czy immunomodulacyjnym. Do tego typu związków należy zaliczyć białka o charakterze bakteriostatycznym tzw. Anti Microbial Peptides (AMP), kwas laurynowy czy chitynę. Prowadzone obecnie badania naukowe wskazują na pozytywny wpływ ww. czynników na mikrobiom układu pokarmowego ptaków, ryb i świń, jak również zwierząt towarzyszących, w tym psów. Poznanie działania tych substancji może przyczynić się do poprawy zdrowotności i dobrostanu zwierząt oraz obniżenia chemioprofilaktyki, co w konsekwencji wpłynie na bezpieczeństwo żywności.

MZ: Proszę w kilku zdaniach opowiedzieć o pozostałych innowacyjnych badaniach prowadzonych w kierowanej przez Pana katedrze.

DJ: Katedra Żywienia Zwierząt prowadzi interdyscyplinarne badania na różnych gatunkach zwierząt, takich jak przeżuwacze, trzoda chlewna czy drób, ale również koniach, zwierzętach egzotycznych i towarzyszących. Od wielu lat główne nurty badawcze dotyczą zastosowania naturalnych zamienników antybiotyków tj. fitobiotyków, eubiotyków czy enzymów paszowych w aspekcie ich wpływu na mikrobiom układu pokarmowego, a tym samym zdrowotność i dobrostan zwierząt. Ważnym obszarem prowadzonych prac naukowych jest dywersyfikacja krajowych źródeł białka oraz wykorzystanie różnych metod ich uszlachetniania np. poprzez fermentację, w celu eliminacji substancji antyżywieniowych czy poprawy ich wartości pokarmowej. Natomiast tematem łączącym wiele aktywności pracowników katedry jest ocena wpływu czynników żywieniowych na emisję gazów cieplarnianych. Katedra Żywienia Zwierząt jako jedyna jednostka w Polsce posiada świetnie wyposażone laboratorium do badań emisji gazów cieplarnianych, w tym również specjalistyczne komory respiracyjne, pozwalające w czasie rzeczywistym na pomiar gazów cieplarnianych powodujących ślad węglowy w różnych obszarach przemysłu rolno-spożywczego. Wykorzystanie unikatowej bazy aparaturowej oraz ścisła współpraca z wieloma podmiotami z otoczenia gospodarczego pozwala nie tylko na publikowanie w prestiżowych czasopismach, ale również  na wdrożenia przemysłowe i patenty.    

Warte uwagi

Organizujemy eventy firmowe

event1

Dom Wydawniczy Netter – wydawca magazynu Merkuriusz Polska prowadzi również działalność w obszarze organizowania konferencji, zjazdów, jubileuszy oraz „lecia” firm. Możemy pochwalić się ciekawymi rozwiązaniami, pełnym oddaniem w realizację danego projektu i fantazją. Najważniejszy dla nas jest zleceniodawca i to jemu służymy całą naszą wiedzą, dlatego uważamy, że warto być właśnie z nami.

Więcej…

 © Merkuriusz Polska | Redakcja: tel. +48 501 180 575, +48 515 079 888, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.