środa, 19 styczeń 2022 23:04

O potrzebie zmian

prof. dr hab. Małgorzata Szumacher czł. koresp. PAN, dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach 

MZ: Czy aspirując na stanowisko dziekana, miała Pani w zanadrzu pomysły na zmiany? Jeśli tak, to jakie?

 

Małgorzata Szumacher: Nasz wydział nie tyle potrzebuje zmian, ile warunków do dalszego stabilnego rozwoju. Pozycja naszego wydziału to efekt kilkudziesięciu lat pracy pracowników i doktorantów, ale także uregulowań, których wprowadzanie zapoczątkował jeden z naszych dziekanów, profesor Marian Urbaniak. To dzięki jasnej polityce naukowej wydziału, jasnym kryteriom i zasadom regulującym nasze zawodowe życie wiedzieliśmy i wiemy, dokąd zmierzać. Kolejni dziekani wydziału kontynuowali i rozwijali dzieło profesora Urbaniaka, unowocześniając i dostosowując uregulowania oraz bazę naukową i dydaktyczną do nowych potrzeb. Również dzisiaj nasz wydział nie potrzebuje rewolucji, a raczej warunków do ewolucyjnego, systematycznego rozwoju. I to jest jedną z ról dziekana. Wydział potrzebuje nowych przestrzeni do realizacji badań i dydaktyki, sprzętu, kontaktów, a przede wszystkim poczucia wspólnoty i realizacji wspólnego celu. A zatem zmiany tak, ale polegające na znajdowaniu i wykorzystywaniu wszelkich możliwości pozwalających na rozwój naszego wydziału.

Obchodzimy w tym roku 70-lecie Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach. Pragnę z tej okazji podziękować wszystkim Pracownikom i Doktorantom, którzy na przestrzeni lat tworzyli wydział i nadal kreują jego wizerunek i pozycję, za ogrom pracy i identyfikowanie się z wydziałem.

Pragnę również złożyć życzenia na przyszłość. Życzę nam wszystkim wolności, w tym naukowej, umiejętności radzenia sobie z życiem codziennym, siły, w tym siły charakteru, a w chwilach trudnych, umiejętności stosowania rady Gandhiego, który powiedział: „Najpierw cię ignorują, potem się z ciebie śmieją, potem z tobą walczą, a potem wygrywasz”. Życzę nam wszystkim również umiejętności przyjęcia punktu widzenia innych i patrzenia na rzeczy zarówno z pozycji rozmówcy, jak i własnej, co w konsekwencji może być jedną z dróg do sukcesu.

MZ: Ostatnio została Pani mianowana Przewodniczącą Komisji Fizjologii i Żywienia Zwierząt – proszę przybliżyć tę funkcję oraz wcześniejsze piastowane przez Panią stanowiska.

MS: Moje początki współpracy z Polską Akademią Nauk to lata 90., kiedy zostałam skierowana przez mojego promotora profesora Andrzeja Potkańskiego do Instytutu Fizjologii i Żywienia Zwierząt PAN w Jabłonnie, aby tam, pod kierunkiem profesora Jana Kowalczyka, poszerzać swoją wiedzę metodologiczną i merytoryczną oraz realizować część badań do pracy doktorskiej. Moje związki z tym instytutem trwają nadal. Już drugą kadencję pełnię funkcję przewodniczącej Rady Naukowej Instytutu. Jestem ponadto członkiem Rady Naukowej Instytutu Biotechnologii i Hodowli Zwierząt w Jastrzębcu oraz członkiem Komitetu Nauk Zootechnicznych i Akwakultury PAN, będąc też jego wiceprzewodniczącą w latach 2018-2019. To właśnie w tym komitecie funkcjonują zespoły i komisje, których zadaniem jest organizowanie życia naukowego w danym obszarze. Od 2021 mam zaszczyt pełnić funkcję Przewodniczącej Komisji Fizjologii i Żywienia Zwierząt Komitetu Nauk Zootechnicznych i Akwakultury PAN. Do zadań tej komisji należy organizacja seminariów, konferencji i warsztatów omawiających istotne dla fizjologii i żywienia zwierząt zagadnienia, a także reagowanie na ważne kwestie społeczne związane z naszym obszarem naukowym.

MZ: Jak obecnie realizuje Pani swoje aspiracje naukowe?

MS: Robię wszystko, aby nadal najaktywniej jak to możliwe pracować naukowo. Wymaga to oczywiście nieustannej pracy, ale to właśnie nauka, nie funkcje organizacyjne są moją pasją. Realizowanie badań jest możliwe dzięki współpracy z innymi naukowcami i doktorantami. W najbliższym otoczeniu współpracuję od wielu lat z profesorem Adamem Cieślakiem, kolegą z zespołu naukowego, z którym wspólnie rozwiązujemy problemy żywienia zwierząt przeżuwających. Osobami niezwykle pomocnymi merytorycznie i organizacyjnie są również panowie doktorzy Maciej Gogulski i Paweł Kołodziejski oraz wiele innych osób w Polsce i za granicą. Aktualnie, wraz z profesorem Adamem Cieślakiem, realizujemy między innymi projekt badawczy pt. „Climate Care Cattle Farming Systems (CCCfarming)” (Systemy hodowli bydła w trosce o klimat) w ramach inicjatyw ERA-NET ERA-GAS, ERA-NET SusAn oraz ERA-NET ICT-AGRI2. Celem projektu jest opracowanie inteligentnych klimatycznie systemów hodowli bydła, ograniczających emisje gazów cieplarnianych przy jednoczesnym zachowaniu społeczno-ekonomicznych perspektyw działalności rolniczej. Projekt jest istotny dla rozwoju Polski z punktu widzenia wspólnej polityki klimatycznej UE. Priorytetowe znaczenie w projekcie mają innowacyjne systemy żywienia, ale także utrzymania i obsługi obornika w ograniczaniu emisji. Projekt obejmuje działania w ośmiu krajach rozmieszczonych we wszystkich częściach Europy, w tym Polski jako kraju o ugruntowanej pozycji w produkcji mleka. Naszym zadaniem jest prowadzenie badań z zakresu żywienia krów mlecznych i redukcji emisji gazów cieplarnianych na poziomie gospodarstwa, przy jednoczesnym utrzymaniu i, co korzystniejsze, zmniejszeniu emisji amoniaku.

Warte uwagi

Organizujemy eventy firmowe

event1

Dom Wydawniczy Netter – wydawca magazynu Merkuriusz Polska prowadzi również działalność w obszarze organizowania konferencji, zjazdów, jubileuszy oraz „lecia” firm. Możemy pochwalić się ciekawymi rozwiązaniami, pełnym oddaniem w realizację danego projektu i fantazją. Najważniejszy dla nas jest zleceniodawca i to jemu służymy całą naszą wiedzą, dlatego uważamy, że warto być właśnie z nami.

Więcej…

 © Merkuriusz Polska | Redakcja: tel. +48 501 180 575, +48 515 079 888, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.