poniedziałek, 16 wrzesień 2019 18:53

Bojowo, historycznie i z potrzeby chwili...

Historia uczelni zaczęła się bojowo – trwało Powstanie Wielkopolskie,  powołała ją do życia Naczelna Rada Ludowa – oraz z potrzeby chwili – Zakłady Hipolita Cegielskiego pilnie poszukiwały wykształconej kadry.

Państwowa Wyższa Szkoła Budowy Maszyn stała się faktem i rozpoczęła zajęcia 1 września 1919 roku. Zanim jednak doszło do pierwszego absolutorium, obniżono jej status, usuwając z nazwy przymiotnik „wyższa”. Natychmiast zainicjowano starania o przywrócenie rangi.

W „Wiadomościach Technicznych” z 1921 roku ukazał się Memoriał w sprawie założenia politechniki w Poznaniu zawierający uzasadnienie powołania takiej uczelni, propozycje realizacji planu dotyczące potrzebnego gruntu, gmachu, kosztów budowy, urządzeń i funkcjonowania jednostki. Jednak musiało minąć dużo czasu, żeby marzenia o politechnice w Poznaniu mogły się spełnić. Stało się to dopiero wiele lat później.

Jesienią 1929 roku uczelni nadano nowy statut i przemianowano ją na Państwową Wyższą Szkołę Budowy Maszyn i Elektrotechniki. W takiej formie działała do wybuchu drugiej wojny światowej, a jej mury opuściło siedmióset szesnastu absolwentów. Koniec wojny oznaczał dla politechniki początek działań. Jednak reaktywowano ją jako Szkołę Inżynierską. Dopiero w 1955 roku powstała Politechnika Poznańska (dalej PP), która przejęła cztery wydziały z istniejących w Szkole Inżynierskiej oraz wszystkie jednostki międzywydziałowe. Mieszkańcy Poznania przeżywali to wydarzenie z wielką radością, choć był to  dopiero początek starań, by nadać tej instytucji rangę odpowiadającą nazwie.

Zasadniczą zmianą w strukturze uczelni było wprowadzenie w 1970 roku systemu instytutowego: w miejsce dawnych katedr przy każdym wydziale utworzono dwa lub trzy instytuty. W 1968 roku powstał Wydział Chemiczny (obecnie Technologii Chemicznej), w 1997 – Wydział Fizyki Technicznej, w 1999 – Wydział Architektury, w 2001 – Wydział Informatyki i Zarządzania, a w 2006 – Wydział Elektroniki i Telekomunikacji. W 2010 roku zreorganizowano Wydział Informatyki i Zarządzania, powstały wówczas Wydział Informatyki oraz Wydział Inżynierii Zarządzania.

W 1995 roku PP, jako pierwsza polska uczelnia techniczna, została członkiem Conference of European Schools for Advanced Engineering Education and Research – CESAER – organizacji skupiającej najlepsze politechniki i uniwersytety techniczne w Europie. W 2000 roku odbył się Pierwszy Powszechny Zjazd Absolwentów, a w 2004 roku uczelnia obchodziła osiemdziesiątą piątą rocznicę powstania polskiego wyższego szkolnictwa technicznego w Poznaniu. Od roku akademickiego 2006/2007 dotychczasowe studia doktoranckie prowadzone są jako studia trzeciego stopnia.

Jednocześnie trwa rozbudowa kampusu na Piotrowie. W 2010 roku oddano do użytku nową siedzibę Biblioteki wraz z Centrum Wykładowym. Od 2012 roku studenci mogą korzystać z nowoczesnego Centrum Mechatroniki, Biomechaniki i Nanoinżynierii; w 2014 roku postawiono budynek dydaktyczny Wydziału Technologii Chemicznej, a w 2015 roku – halę sportową.

Realizacja misji uczelni pozwala urzeczywistnić wizję PP jako czołowego w kraju uniwersytetu technicznego z aspiracjami bycia partnerem uczelni europejskich i światowych pod względem jakości kształcenia oraz poziomu badań naukowych.  Od kilku lat też konsekwentnie realizuje strategię umiędzynarodowienia uczelni m.in. poprzez cykliczny udział w edukacyjnych misjach zagranicznych. Priorytetowymi kierunkami są państwa Partnerstwa Wschodniego, zwłaszcza Ukraina, państwa o dużym potencjale demograficznym, jak: Chiny, Indie, Turcja, Kazachstan i stosunkowo świeżo odkryte rynki – Uzbekistan, Turkmenistan, Tadżykistan, w tym państwa posiadające rozbudowane systemy stypendialne. Ponadto, w ramach nowego projektu, uczelnia chciałaby zwiększyć swoją rozpoznawalność w krajach, w których jej obecność była dotychczas znikoma lub nie było jej wcale – w Wietnamie, Tajlandii, USA, Peru i Ekwadorze.

Jednostka posiada ponad czterysta aktywnych umów bilateralnych w programie Erasmus+, dzięki którym  za granicę wyjeżdża ponad tysiąc studentów i kilkuset pracowników, oraz ponad sto pięćdziesiąt aktywnych umów z ośrodkami zagranicznymi z całego świata, dotyczących wspólnych badań naukowych oraz wymiany studentów i pracowników. Powstało także polsko-chińskie Centrum Badawcze Nowego Jedwabnego Szlaku, do jego głównych zadań będzie należał transfer nauki, edukacji, kultury, a w konsekwencji również biznesu.

Wysokiej jakości badania naukowe stanowią integralny element strategii uczelni w randze uniwersytetu technicznego. Potwierdzeniem wysokiej pozycji naukowej PP jest ocena parametryczna jednostek naukowych Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych (KEJN) za lata 2013-2017. W roku 2018 zrealizowano łącznie sto osiemdziesiąt jeden projektów naukowo-badawczych. Uczelnia posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dziewiętnastu dyscyplinach i doktora habilitowanego w czternastu dyscyplinach. Rocznie dorobek naukowy jej pracowników powiększa się o około dwa tysiące pozycji: artykułów, monografii, podręczników oraz innych publikacji. Jednostka została uhonorowana nagrodą ELSEVIER Research Impact Leaders 2016 w kategorii Medical Sciences, nadawaną szkołom wyższym, których publikacje miały największy wpływ na postrzeganie polskiej nauki w świecie. Nagroda została przyznana za badania i publikacje w zakresie inżynierii biomedycznej.

W rankingu webometrycznym opracowywanym przez Consejo Superior de Investigaciones Cientificas (CSIC) PP lokuje się na trzecim miejscu wśród uczelni technicznych w Polsce pod względem cytowalności publikacji. W najnowszej edycji rankingu QS World University Rankings znalazło się 14 polskich uczelni, wśród nich jest także PP. W styczniu 2017 roku uczelnia otrzymała grant H2020 Marie Skłodowska-Curie Global Fellowships jako jedyna w Polsce w tej edycji. Jednostka ma aż trzech laureatów Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej zwanej polskim Noblem, a jej naukowcy znajdują się we władzach Polskiej Akademii Nauk oraz licznych międzynarodowych towarzystw naukowych.

Dziś PP jest szkołą wyższą składającą się z dziesięciu wydziałów, na ponad trzydziestu kierunkach kształci się tu prawie dwadzieścia tysięcy studentów pod opieką kadry nauczycieli akademickich liczącej ponad tysiąc osób. Ogromne znaczenie ma innowacyjny program studiów dualnych, których specyfika polega na łączeniu wiedzy teoretycznej z praktyką w wiodących firmach takich, jak m.in. Volkswagen Poznań, Solaris czy Phoenix Contact.

Studenci wybierają studia na PP ze względu na wysoki poziom nauczania, a także możliwość realizowania pozanaukowych zainteresowań oraz przyjazną atmosferę. Wiele możliwości dają koła naukowe i inne organizacje studenckie. Na uczelni działa z powodzeniem studenckie Radio „Afera”. Sukcesami poszczycić się może istniejący od 1919 roku Akademicki Związek Sportowy – studenci w nim zrzeszeni zajmują czołowe miejsca w Mistrzostwach Polski Politechnik, Mistrzostwach Polski Szkół Wyższych i Akademickich Mistrzostwach Wielkopolski. Od 1973 roku w kraju i za granicą triumfy święci folklorystyczny Zespół Tańca Ludowego „Poligrodzianie”, a także kameralny chór mieszany „Volantes Soni”, posiadający w repertuarze muzykę sakralną, współczesną oraz utwory gregoriańskie w nowych aranżacjach.

 

Przez 100 lat Politechnika Poznańska stale się rozwija stając się  nowoczesną, otwartą na zmiany. Osiągnięcia naukowe i oferta dydaktyczna sprawiły, że obecnie jest jedną z najlepszych uczelni technicznych w Europie.

 

W materiale uwzględniono infomacje z Encyklopedii Powszechnej, ze strony internetowej PP oraz z artykułu zamieszczonego  w  Przeglądzie  Technicznym autorstwa Jolanty Szajbe.

Więcej w tej kategorii: Koła naukowe »

Warte uwagi

Organizujemy eventy firmowe

event1

Dom Wydawniczy Netter – wydawca magazynu Merkuriusz Polska prowadzi również działalność w obszarze organizowania konferencji, zjazdów, jubileuszy oraz „lecia” firm. Możemy pochwalić się ciekawymi rozwiązaniami, pełnym oddaniem w realizację danego projektu i fantazją. Najważniejszy dla nas jest zleceniodawca i to jemu służymy całą naszą wiedzą, dlatego uważamy, że warto być właśnie z nami.

Więcej…

 © Merkuriusz Polska | Redakcja: tel. +48 501 180 575, +48 515 079 888, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.