Redakcja

wtorek, 18 luty 2020 23:14

Podniebne plany

O projekcie „AEROSFERA. Lotnisko rzeczy” z Jego Magnificencją Rektorem Politechniki Poznańskiej
prof. dr hab. inż. Tomaszem Łodygowskim, Krzysztofem Maciejewskim zastępcą dyrektora Aeroklubu Poznańskiego im. Wandy Modlibowskiej oraz dr inż. Cezarym Mazurkiem pełnomocnikiem dyrektora IChB PAN ds. Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego, rozmawia Mariola Zdancewicz.

Jesteśmy po obchodach rocznicy, która zdarza się raz na 100 lat i pod tym względem wyróżnieni. Jak Pan ocenia ten szczególny jubileusz? 

TŁ: Wszystkie zaplanowane uroczystości udało się sprawnie i godnie przeprowadzić. Uroczystość główna była prawdziwie akademicka, cieszyliśmy się z obecności wszystkich gości, którzy przyjęli zaproszenie. Nasza społeczność akademicka, była usatysfakcjonowana formą obchodów, jaką zaproponowaliśmy, z czego również jesteśmy bardzo zadowoleni.

Miał Pan to szczęście być właśnie wtedy rektorem..

…jest to swego rodzaju wyzwanie, ale i przyjemność. 

Wydarzeń związanych ze stuleciem było wiele, przewijały się przez cały rok. 

Pod koniec jubileuszowego roku miałem także wykład w Poznańskim Towarzystwie Przyjaciół Nauk, była to prezentacja na temat trudnych początków uczelni, najwcześniejszych lat jej funkcjonowania i wieloletnich utrudnień. Rada powstańcza była inspiratorem idei powstania uczelni. Potrzeba była zasadniczym powodem powołania Wydziału Budowy Maszyn. Pierwsi kandydaci na studia musieli mieć roczne doświadczenie praktyczne, najczęściej w zakładach Cegielskiego. My, po stu latach mówimy o studiach dualnych, połączeniu praktyki z nauką, a to pojawiło się u nas już na początku drogi! Z pierwszego rocznika do końca dotrwało tylko sześć osób, a przyjętych było dwudziestu ośmiu. Do II wojny światowej dyplom zdobyło siedmiuset szesnastu absolwentów.

Należy pamiętać, że sto lat w kontekście tradycji akademickich to niewiele, ale wystarczyło nam na zbudowanie w miarę silnego potencjału akademickiego, mamy z czego być dumni. 

Rzeczy dzieją się dalej, w związku z tym chcę zapytać o to, co najnowsze. Koniec ubiegłego roku zaowocował otrzymaniem dofinansowania od Zarządu Województwa na realizację projektu „AEROSFERA. Lotnisko rzeczy”, który realizowany jest przy współpracy z Instytutem Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk (Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym), Aeroklubem Poznańskim im. Wandy Modlibowskiej oraz Andrzejem Szymańskim „LARS”...

Nie ma wątpliwości, że lotnictwo jest u nas wiodącą gałęzią przemysłu, a to dlatego, że wszystko, co w technice trudne, najpierw pojawić się musi właśnie w lotnictwie. Elementy związane z eksponowanym dzisiaj przemysłem 4.0 czy bezpieczeństwem muszą być na odpowiednio wysokim poziomie. Stąd pomysł na Aerosferę, która łączy wiele elementów. Jednym z nich są szkolenia lotnicze, które nas interesują, ponieważ prowadzimy takie kierunki, jak lotnictwo i kosmonautyka. A to tylko część projektu, w jego ramach podjęte zostaną także zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa lotnictwa, transportu lotniczego, czyli kwestie, które są przyszłością gospodarki.

Nie chcemy zapominać o ludziach, bo samolot musi mieć pilota, tak jest dzisiaj i będzie przez następne kilkadziesiąt lat. Mamy jednak świadomość – i ten kontekst także jest elementem Aerosfery – że samoloty mogą latać bez pilotów. Główną przeszkodą jest psychika pasażerów, trudno nam się przyzwyczaić do myśli, że samolot może lecieć sam, ale wiemy już, że technicznie jest to jak najbardziej możliwe i jesteśmy w stanie to zrobić. Projekt dotyczy też między innymi zaproponowania nowych metod obsługi transportowej samolotów, przy użyciu specjalnych pojazdów bezobsługowych. Na przestrzeni lotniska wszystko można przewidzieć – jak ma wyglądać ruch, gdzie będą podjeżdżać wózki – i wszystko to da się zrobić bez dodatkowych nakładów ludzkich. Trzeba jednak mieć informatykę, automatykę i robotykę na odpowiednio wysokim poziomie. 

To samo dotyczy obsługi dronów, ale także innych – na lotnisku możemy testować to, co wynika z naszej współpracy z przemysłem, czyli autonomiczne pojazdy. Miejsce testów musi być bezpieczne, więc lotnisko nadaje się do tego idealnie. 

Jakie możliwości projekt daje pracownikom i studentom Politechniki?

Tworzy pole do popisu jednym, jak i drugim. Wśród studentów mamy osoby pasjonujące się nowoczesnymi kierunkami i dla których Aerosfera to ogromna szansa rozwoju, lepszej pracy naukowej oraz możliwość testowania swoich pomysłów w idealnych warunkach.

Prowadzimy kilka specjalności, na przykład lotnictwo i kosmonautyka, które będą mogły korzystać z projektu, mamy specjalności związane z napędami i wszystkim tym, co związane z budową dronów czy ich oprogramowaniem. 

Planujemy także budowę stacji – obserwatorium astronomicznego w obrębie lotniska. Mamy już jedno takie obserwatorium na Piotrowie, będące wielkim osiągnięciem naszych kolegów z automatyki i robotyki. Urządzenia optyczne w nim użyte zostały kupione, ale całe sterowanie jest ich pomysłem. Przebijają się ze swoimi projektami do Unii Europejskiej czy Europejskiej Agencji Kosmicznej. Planujemy też zbudować podobne obserwatorium na terenie lotniska, dające możliwość sterowania i oglądania obiektów, które latają w kosmosie, a wraz z kolegami z Ukrainy – budujemy właśnie nanosatelitę. Obserwowanie ich przebiegów jest w zasięgu ręki. 

Nasze szeregi zasilają także eksperci, którzy prowadzą kursy dotyczące sterowania pojazdami autonomicznymi. 

To projekty przyszłościowe, ale żeby je rozwijać trzeba środków. Nie da się tego robić bez pieniędzy. I nie mam tu na myśli tylko pasjonatów, którzy wykonują innowacyjne prace i powinni zarabiać pięciokrotnie więcej. Środki są potrzebne przede wszystkim na to, żeby przygotować zaplecze techniczne. 

Jest to szansa, i obyśmy ją umieli wykorzystać. Dofinansowanie, które udało nam się otrzymać z Urzędu Marszałkowskiego, jest znaczące, ale nie załatwia sprawy na dłuższy okres. 

 


 

Czym jest projekt „AEROSFERA. Lotnisko rzeczy“ z perspektywy Aeroklubu Poznańskiego?

KM: Projekt AEROSFERA wpisuje się w plan rozwoju lotniska. Dla lotniska w Kąkolewie to szansa stworzenia unikatowej infrastruktury badawczej. Przykładem może być planowana budowa profesjonalnego oświetlenia pasa startowego, które z jednej strony służyć będzie do testów i prac poligonowych, z drugiej zaś będzie miało zastosowanie praktyczne i użytkowe. Pozwoli to na prowadzenie szerszej działalności Aeroklubu w zakresie szkoleń lotniczych, obsługi ruchu lotniczego poprawiając tym samym bezpieczeństwo wykonywania operacji lotniczych.

W obszarze zainteresowań projektu znajduje się szereg tematów, które równocześnie wpisują się w zakres działalności Aeroklubu. Tu za przykład mogą posłużyć: organizacja, funkcjonowanie i eksploatacja infrastruktury lotniskowej, nadzór i kontrola lotów, czy też bezpieczeństwo wymienionej już infrastruktury i stref ruchu lotniczego. 

Jestem przekonany, że to powstanie w ramach AEROSFERY służyć będzie także operatorowi lotniska w codziennej pracy.

Czy zmodernizowane lotnisko w Kąkolewie będzie dostępne dla wszystkich? Kto będzie mógł korzystać?

Dostępność lotniska wynika z jego statusu. Od ubiegłego roku Kąkolewo (kod ICAO: EPPG) posiada status lotniska publicznego. Dzięki temu będzie dostępne dla statków powietrznych General Aviation. Prowadzona będzie działalność komercyjna związana z ich obsługą, a dzięki dobrej komunikacji z Poznaniem drogami szybkiego ruchu A2 i S5, Kąkolewo może stać się alternatywą dla małego ruchu lotniczego w obliczu rosnącego obciążenia operacjami samolotów liniowych i czarterowych lotniska Poznań-Ławica.

 


 

 

zdjecieCzym jest projekt „AEROSFERA. Lotnisko rzeczy” z perspektywy Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego?

CM: Od ponad 25 lat PCSS realizuje misję rozwoju zastosowań technologii informacyjno-komunikacyjnych w obszarze cyfrowej nauki, cyfrowej gospodarki i innowacyjnego społeczeństwa.

W nurt ten wpisują się także zastosowania w lotnictwie nowej generacji. Stopniowe zwiększanie poziomu wsparcia lotnictwa w zakresie automotyzacji, robotyzacji, wirtualizacji i systemów cyber-fizycznych, w tym bezzałogowych statków powietrznych, stanowi podstawę do budowania coraz bardziej zaawansowanych systemów informatycznych. 

W takim procesie niezwykle istotny jest dostęp do infrastruktury badawczej, która może stanowić laboratoryjne środowisko prowadzenia prac badawczych i rozwojowych łącznie w przestrzeni fizycznej oraz w wirtualnej domenie przechowywania i przetwarzania dużych ilości danych (Big Data).

W ramach projektu „AEROSFERA. Lotnisko rzeczy” PCSS planuje wykorzystać możliwości nowej przestrzeni eksperymentalnej i laboratoryjnej na lotnisku w Kąkolewie połączonej z infrastrukturą sieci naukowej PIONIER oraz usługami gromadzenia i przetwarzania danych. Dzięki temu otwierają się kolejne obszary zastosowań nowoczesnej infrastruktury obliczeniowej oraz wizualizacyjnej PCSS. Efektem bliskiej współpracy ekspertów z zakresu lotnictwa i zaawansowanych technologii będą nowe, bezpieczne i wydajne rozwiązania również dla kontroli ruchu lotniczego z uwzględnieniem wielu wyzwań związanych z zastosowaniami dronów w najbliższej przyszłości.

W PCSS wykorzystujemy ogromny potencjał infrastruktury teleinformatycznej i wielu dedykowanych laboratoriów, w tym floty bezzałogowych statków powietrznych, które są podstawą innowacyjnych zastosowań m.in. w rolnictwie, logistyce i edukacji. Wspólnie z Politechniką Poznańską i Polską Agencją Żeglugi Powietrznej podejmujemy ogromne wyzwanie współtworzenia innowacyjnych cyfrowych usług i rozwiązań dla lotnictwa nowej generacji w ramach inicjatywy NaviHUB. 

Jakie technologie i rozwiązania służące studentom Politechniki Poznańskiej zostaną wprowadzone?

PCSS współpracuje z Politechniką Poznańską stwarzając zarówno studentom, jak i pracownikom naukowym dogodne warunki współpracy z wykorzystaniem potencjału e-infrastruktury, bazy laboratoryjnej oraz doświadczeń w zakresie realizacji projektów badawczo-rozwojowych. Prowadzimy ciągłe programy praktyk i staży w obszarach zastosowań robotyki, sztucznej inteligencji i cyberbezpieczeństwa. Oferta ta zostanie rozbudowana w związku z uruchamianym projektem w zakresie zaawansowanych systemów Internetu Rzeczy, efektywności energetycznej oraz zaawansowanej wizualizacji.

Co obejmować będzie nowoczesna baza laboratoryjna PCSS?

W hangarze o powierzchni ok. 1500 m2 mamy ponad 500 m2 laboratoriów, których tematyka obejmuje najważniejsze składniki nowoczesnej infrastruktury lotniska. Budujemy więc zaplecze badawcze m.in. dla technologii autonomicznych, energooszczędnej infrastruktury, bezpieczeństwa i ochrony eksploatacji, systemów kontroli lotów.

W ramach nowych laboratoriów PCSS planowane są prace B+R oraz nowe obszary zastosowań bezzałogowych statków powietrznych w zakresie lotnictwa, w tym nowe aplikacje i systemy teleinformatyczne do monitorowania i kontroli lotów dronów, monitoring stanu psychofizycznego pilotów i kontrolerów, rolnictwa precyzyjnego i budownictwa precyzyjnego,ochrony środowiska, klimatu i leśnictwa, logistyki i transportu oraz energetyki.

Z panią dyrektor Instytutu Zachodniego dr Justyną Schulz rozmawia Mariola Zdancewicz

Instytut Zachodni powołano w trakcie wojny, w grudniu 1944 roku, zatem założyciele podjęli się współpracy z agresorem. W jakim celu został powołany?

W 1944 roku osoby będące urzędnikami Polskiego Państwa Podziemnego, podlegające rządowi w Londynie, powołały Instytut Zachodni w celu przygotowywania procesu włączania ziem zachodnich i północnych w granice Polski. Osoby te związane z prof. Zygmuntem Wojciechowskim już w czasie wojny, podczas seminariów na tajnych kompletach prowadziły zajęcia na temat przesunięcia naszej przyszłej granicy na zachód. 

wtorek, 18 luty 2020 23:12

Wszystko zaczęło się od potrzeby...

Z Adrianną i Piotrem Błachnio z aduu.pl rozmawia Merkuriusz

Jak wyglądała droga do powstania aduu.pl?

Zaczęło się od potrzeby. Antilop to chyba najpopularniejsze krzesełko do karmienia na świecie, gdy trafiło do nas, zauważyłam, że brakuje mu niezbędnego elementu jakim jest podnóżek. Próbowaliśmy rozwiązania z wiązaniem pieluszki tetrowej między nogami krzesełka. Okazało się to zbyt karkołomne. Mąż majsterkowicz, miłośnik drewna, postanowił wykonać coś bardziej praktycznego i stabilnego. Tak powstał prototyp. Z ciekawości zapytałam na facebookowej grupie dla mam, czy im się podoba i czy kupiłyby coś takiego. Zachwyty i pierwsze zamówienia trochę nas zaskoczyły. Po 5 minutach mieliśmy już 100 komentarzy i to był dla nas jasny sygnał, że warto spróbować odpowiedzieć na potrzebę rodziców.

Z panią Jolantą Ratajczak – Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – rozmawia Merkuriusz

Jednym z najważniejszych ubiegłorocznych działań była walka o czyste powietrze za pomocą propozycji dla tych, którzy to powietrze psują...

Rzeczywiście, działania na rzecz czystości powietrza są zdecydowanym priorytetem w naszej ofercie. Program Priorytetowy Czyste Powietrze zapoczątkowany w 2018 roku jest bezprecedensowy zarówno w zakresie ogólnokrajowego zasięgu, jednoczesności działania we wszystkich regionach, jak i pod względem skali – ogromnej liczby beneficjentów, którzy mogą z niego skorzystać.

wtorek, 18 luty 2020 23:11

Jesteśmy w ścisłej czołówce…

z prof. UAM dr hab. Andrzejem Stelmachem, dziekanem wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, rozmawia Mariola Zdancewicz 

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa jest jednym z najmłodszych, ale i najszybciej rozwijających się wydziałów na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. Co może zaliczyć Pan do największych osiągnięć? 

Jako dziekan powinienem pewnie zacząć od kwestii wyników badań naukowych, ale rozpocznę nietypowo i powiem, że tym, co najbardziej wyróżnia nasz wydział na tle innych podobnych placówek jest bardzo dobra atmosfera. Wprawdzie mamy dopiero dziesięć lat, ale wywodzimy się z Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, więc współpracujemy ze sobą w wielu przypadkach od kilkudziesięciu lat, wtedy już powstały pierwsze przyjaźnie i kształtowały się dobre relacje. Jestem również zadowolony ze współpracy z koleżankami i kolegami z administracji, grupą zaangażowanych, ambitnych, odnoszących sukcesy i przyjaźnie nastawionych do studentów i innych pracowników osób. Jest to moją dumą i czymś, co daje ogromne zadowolenie. 

Z burmistrzem Opalenicy Tomaszem Szulcem rozmawia Merkuriusz

Koniec ubiegłego roku zaowocował pięknym akcentem, został Pan uhonorowany przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego Statuetką Ignacego Jana Paderewskiego. Proszę przypomnieć za co.

Wyróżnienie to jest docenieniem szeregu inwestycji, które zrealizowano na terenie gminy w ciągu ostatnich pięciu lat. Dostrzeżono dynamiczny rozwój gminy i to, iż staje się ona nowoczesna, zachowując i kultywując przy tym tradycję i historię pokoleń, które walczyły o wolną Opalenicę i dbały o jej postęp. Niewątpliwie traktuje tę nagrodę, jako uznanie wysiłków wszystkich mieszkańców Gminy, a także jednostek współpracujących z Samorządem Opalenicy oraz pracowników Urzędu Miejskiego w Opalenicy. Podczas ostatniej kadencji udało nam się wiele dokonać. Zostaliśmy za to docenieni na tle innych gmin w Wielkopolsce, co mnie bardzo cieszy. 

Z nadleśniczym Mirosławem Niczyporukiem z Nadleśnictwa Taczanów rozmawia Merkuriusz

Znajdujemy się na terenie dużego nadleśnictwa, w którego zasięgu administracyjnym znajduje się Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie z zagrodą żubrów. Jakie jeszcze skarby skrywają lasy w tej okolicy?

Ośrodek Kultury Leśnej jest niewątpliwym skarbem. To jedyna w Polsce placówka tego typu, która prezentuje nie tylko historię leśnictwa, ale także nowe osiągnięcia. Na terenie nadleśnictwa znajdują się również dwa rezerwaty przyrody Niwa i Majówka, cztery obszary chronionego krajobrazu „Dolina rzeki Prosny”, „Dolina rzeki Ciemnej”, „Wzgórza Ostrzeszowskie i Kotlina Odolanowska”, „Dąbrowy Krotoszyńskie Baszków-Rochy” oraz dwa obszary zaliczone do europejskiej sieci obszarów chronionych NATURA 2000 – obszar specjalnej ochrony ptaków – „Dąbrowy Krotoszyńskie” i obszar specjalnej ochrony siedlisk – „Dąbrowy Krotoszyńskie”.

Z Ryszardem Kędzią, prezesem firmy Mechatronika. Wyposażenie Dydaktyczne Sp. z o.o. rozmawia Wiesław Kubiak

Co trzeba zrobić, aby skutecznie zachęcić młodzież do nauki w zawodach obejmującym wiele różnych obszarów techniki?

Ma pan zapewne na myśli mechatronikę, która kojarzy się wielu ludziom jako odrębna specjalność zawodowa?

Tak.

Mechatronika jako rozwiązanie techniczno – technologiczne, stosowana jest aktualnie w ogromnej większości współczesnych produktów takich jak obrabiarki sterowane numerycznie, w roboty przemysłowe, w sprzęcie AGD, optyce, aparaturze medycznej, w przemyśle samochodowym, agrotechnice, lotnictwie i kosmonautyce. 

wtorek, 18 luty 2020 23:07

August Cieszkowski postać nieznana?

Z dyrektorem Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy Wiesławem Kaczmarkiem rozmawia Merkuriusz

Temat konferencji „August Cieszkowski. Filozof – Polityk – Prekursor edukacji rolniczej”, jaka miała miejsce pod koniec listopada w kierowanym przez pana muzeum w Dobrzycy wpisuje się w atmosferę świętowanego w naszym kraju jubileuszu 100-lecia niepodległości. Proszę powiedzieć co w tym kontekście oznacza „mieć historię”?

 Historia jako element samoświadomości społecznej, jest niezwykle ważna, zarówno w komunikacji jak i w odniesieniu do kreowania rozwoju. Poznając dokonania wybitnych postaci, wpisujemy do spektrum skojarzeń jakimi się posługujemy, te wartości, działania, poglądy, które w dzisiejszej ocenie historii Polski niezaprzeczalnie wpływały na rozwój świadomości, kultury, gospodarki czy samoorganizacji ówczesnych grup społecznych. Znając poglądy i działania Augusta Cieszkowskiego w zakresie np. organizacji ochronek dla ubogich dzieci, w dyskusjach nad dzisiejszymi problemami wsparcia rozwoju dzieci i młodzieży z utrudnionym dostępem do nauki – bez rozwijania poglądów tego filozofa możemy sugerować mechanizmy opieki „jakie wdrażał August Cieszkowski”.

wtorek, 18 luty 2020 23:06

Atrakcyjnie i bezpiecznie

Z Kornelem Pieczyńskim z klubu 36minut rozmawia Mariola Zdancewicz

36minut to pierwsza w Polsce sieć kameralnych klubów fitness opartych o trening siłowo-wytrzymałościowy marki Milon. Proszę przybliżyć tę markę.

Milon jest nowoczesną marką sprzętu fitness, który pozwala zwiększyć poziom aktywności fizycznej i cechuje się przede wszystkim tym, że ma rekomendacje rehabilitacyjne. Trening ten ma zastosowanie zarówno u osób powracających do aktywności po kontuzjach czy dłuższych przerwach treningowych, ale także u osób chcących utrzymywać swój poziom aktywności fizycznej na odpowiednim poziomie. 

Strona 1 z 3

Warte uwagi

Organizujemy eventy firmowe

event1

Dom Wydawniczy Netter – wydawca magazynu Merkuriusz Polska prowadzi również działalność w obszarze organizowania konferencji, zjazdów, jubileuszy oraz „lecia” firm. Możemy pochwalić się ciekawymi rozwiązaniami, pełnym oddaniem w realizację danego projektu i fantazją. Najważniejszy dla nas jest zleceniodawca i to jemu służymy całą naszą wiedzą, dlatego uważamy, że warto być właśnie z nami.

Więcej…

 © Merkuriusz Polska | Redakcja: tel. +48 501 180 575, +48 515 079 888, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.